«Bør vi alle herunder det offentlige nå hjelpe Røed og Hansen på vei videre?» spør byggmester og takstmann Oddvar Andreassen i dagens gjesteinnlegg. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Bygge- og plansaker med forviklinger

Jeg har bladd gjennom noen avviser fra i sommer og ser at ordfører Rune Høyseth den 15.07 skriver følgende i ØP, sitat: Vil ha et bredt flertall om Grandkvartalet, Grandkvartalet er en usedvanlig viktig premissleverandør for byutviklingen vår, sier ordføreren, som mener reguleringsplanen omsider bør vedtas når den kommer opp til sluttbehandling til høsten. Og han ser ikke bort fra at arbeiderpartiet kam komme til å være fleksibel med hensyn til de klart definerte makshøydene som partiet i utgangspunktet har satt på storprosjektet. Ganske enkelt for å sørge for et bredest mulig flertall bak vedtaket. Sitat slutt. I ØP den 25.08.16 gjentar ordfører Høyseth noe av det samme.

Ønsket til ordføreren Rune Høiseth er absolutt forståelig å riktig, det samme ønsket har vel de fleste Larvik-borgere, men: Det forundrer meg stort at selv ordfører Rune Høiseth fremdeles ikke vet nøyaktig hva som skal til for at Grandkvartalet kan bygges som anmeldt, det er ikke så enkelt. Det nytter ikke å bare godkjenne Grandkvartalets reguleringsplan da den avviker for stort og for mye i forhold til den allerede vedtatte overordnede byplan. Følgende må da gjøres:

1. Allerede vedtatt byplan må FØRST forandres, den må gjøres vid/høy nok til å kunne «ta imot» Grandkvartalets reguleringsplan/byggesøknad med alle sine oppgitte mål.

2. Først når den overordnede byplan som sier hvordan vår by skal være i framtiden er forandret, da er det fritt fram for Grandkvartalet og lignende prosjekter, Grandkvartalet vil da kunne «skli gjennom» på en enkel og rask måte da det ikke vil være noe hjemmel til å nekte tiltaket utført. Alt dette er forklart mange ganger tidligere.

Jeg vil også be befolkningen lese Høyres planutvalgsmedlem Marie Offenberg sin kommentar i ØP i går. Hun har i motsetning til ordfører Rune Høiseth skjønt hele opplegget og sier sitat: «Uavhengig om man liker det eller ikke, har tiltakshaver fulgt plan- og bygningsloven og kommuneplanen, ja da må vedkommende kunne forvente å få gjennomføre prosjektet slik man har krav på.» Med andre ord, og sagt flere ganger tidligere, blir at etter «boka» vil det ikke være hjemmel til å nekte tiltaket utført.

Spørsmålet blir da, vil Larvik befolkning forandre den allerede vedtatte overordnede byplan VESENTLIG, vil vi gi godkjenning til at HELE byen vår kan forandres dramatisk og at hele byens utforming vil kunne bli en helt annen enn dagens? I så fall, det å forandre den overordnede byplan er en langt mer omfattende og langdryg sak enn bare kun å godkjenne det lille Grandkvartalet.

Kan eller bør forslaget vedr. Grandkvartalet legges dødt eller nullstilles ennå en tid for å kunne gjøre følgende nødvendige ting:

– Kan kommunen og eventuelle andre danne en hjelpegruppe for å finne en totalløsning som alle parter kan leve med og som kan hjelpe Røed/Hansen på veien videre? Prosjektet bør absolutt gjennomføres.

– VIKTIG, kan alle gårdeiere i HELE kvartalet kalles sammen for å diskutere HELE kvartalets utvikling? Hvis HELE kvartalet innbefattes, kan det sannsynligvis bygges innafor vedtatt byplan – da man får større areal og fordele kostnader på. Man kommer ikke utenom at Grandkvartalet ved behandling nå i høst må «innenfor» den overordnede byplan.

En viktig følge av større prosjekt er at hvis hele kvartalet hadde blitt innlemmet hadde Grandkvartalets forretningsdel blitt så stort at det muligens kunne overlevd konkurransen fra Nordbyen m.v. Hvis ikke vil det knuslete og lille Grandkvartalets forretningsdel bli så lite at det også vil dø ut av seg selv, konkurser og tildekkede vinduer vil her, som i sentrum, oppstå ganske hurtig. Vi bør nå benytte anledningen å skape en større levende, moderne og pulserende sentrumsdel.

Kort sagt, kan det finnes en løsning istedenfor fortsatt «krig»? Er tiden overmoden for å se på saken helt på nytt? Bør vi alle herunder det offentlige nå hjelpe Røed og Hansen på vei videre?

Burde ordfører Rune Høiseth engasjere seg mer og i riktig rekkefølge ta noen telefoner slik at hans ønske fra 15.07.16 kan oppfylles?

Det er ikke sikkert en omforent løsning vil ta lengre tid enn det «krigen» i dag tar (for mange år vil det kunne ta hvis kommunen ikke kommer på riktig spor saksbehandlingsmessig). Og husk, hvis riktig- og god saksbehandling gjøres, hindres mange ankemuligheter i ettertid.

Skal vi tenke nytt og positivt?

Oddvar Andreassen

 

Les også fredagens sak om forslaget til fortetting på Mesterfjellet i Larvik sentrum

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *