«En skal også ha i mente at eiendomsutvikling ikke er det samme som byutvikling.» skriver Finn W. Fjellanger i dagens gjesteinnlegg. 

Les hele innlegget under bildet av flotte Larvik. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Et spørsmål om tillit.

Med undertittel: Om å sluke både agn og søkke.

I en avisartikkel i ØP den 27.8. i forbindelse med Grandkvartalet, uttaler FrPs Per Manvik følgende: »Utbyggerne har sagt at de ikke har mer å gå på når det gjelder størrelsen, og det stoler jeg på.» Den samme Per Manvik uttalte på et Planutvalgsmøte for en tid tilbake der Grandkvartalet og mine påstander i lang tid om manipulerte perspektivtegninger var ett av temaene: «Jeg stoler på at Dark Arkitekters perspektivtegninger er korrekte, og har ingen grunn til å tvile på det.»

De som har fulgt denne saken, har sikkert fått med seg at jeg til slutt måtte sende et åpent brev til rådmannen der jeg forlangte at perspektivtegningene ble kontrollert av et uavhengig firma. Rådmannen responderte ikke på brevet. På et senere kommunestyremøte var dette et tema, og saksbehandler Hege Eick ble bedt om å redegjøre for saken. Til tross for at jeg tidligere grundig hadde «foredradd» min dokumentasjon på manipuleringen av perspektivtegningene for henne og hennes overordnede Tom Henning Ruud, hadde hun ikke funnet grunnlag for at perspektivtegningene ikke var korrekte, men henviste til at den fysiske modellen som sto utstilt i Feyersgt. 7, og som hun hadde funnet ut var laget med gjennomgående 1 etasje for liten høyde. Gunnar Eliassen fremmet deretter et forslag om kontroll av perspektivtegningene av et uavhengig firma. Hans forslag ble vedtatt med stort flertall. Resultatet av denne kontrollen kjenner vi: I alt 10 perspektivtegninger var uriktige (manipulerte), og viste dels for lave byggehøyder, dels for lave byggehøyder i forhold til nabobebyggelse, for store innvendige plasser (Bl.a. den s.k. Grandplassen) og for brede passasjeåpninger m.m.

Ingen skal få meg til tro at disse manipulasjonene ikke var en villet handling for å «lure» politikerne, administrasjonen og folk flest til å tro at Grandkvartalet ikke var så høyt, og forlede de samme med et innbydende falskt bilde av den gjennomgående passasjen m/plasser etc. Til det er Dark Arkitekter et alt for profesjonelt firma til å gjøre slike feil.

På toppen av det hele hadde Røed/Hansen laget en animasjonsfilm som ble presentert på Sanden scene i forbindelse med en presentasjon av prosjektet i fjor, og som var full av manipulasjoner som viste en feilaktig og «rosenrød» fremstilling av prosjektet. Animasjonsfilmen var også tilgjengelig på nettet i en lang periode.

At kun 3 av 10 perspektivtegninger ble rettet opp i forkant av høringsprosessen, er også kjent for de fleste av oss. Likeledes at Grandkvartalet ved sine arkitekter, ikke ønsket å rette opp de resterende tegningene, slik Hege Eick uttalte i et PU-møte den 10.5.16, og som på nytt ble tatt opp i et PU-møte den 21.6.16 av 4 politiske representanter der hennes uttalelse den 10.5. ble referert av disse. På dette siste møtet kom hun også med en slags «forklaring» til hvorfor arkitekten ikke ønsket å rette opp de siste 7 feilaktige perspektivtegningene. Hun påstod at det ikke hadde noen særlig hensikt å rette opp de resterende uriktige perspektivtegningene, siden selve reguleringsplanen også var feil. Med andre ord var reguleringsplanen med vitende og vilje lagt ut til offentlig ettersyn med diverse uriktige tegninger, og der selv den juridisk bindende reguleringsplanen i flg. Hege Eick er feil. Og dette sa hun mens reguleringssaken var i siste fase av høringsprosessen. Reguleringssaken «ber» nærmest om å bli oversendt Fylkesmannen som en klagesak.

Og disse utbyggerne (Røed/Hansen) har mange politikere full tillitt til, og skal etter deres oppfatning være «til å stole på»? I hvert fall er det Per Manviks oppfatning. Man kan saktens spørre seg om det er grunnlag for å stole blindt på disse (Røed/Hansen)? Igjen «svelger» en politiker rått påstanden om at her er det ingenting å gå på når det gjelder størrelsen, underforstått økonomien i prosjektet. Og på nytt står en politiker fram og legger avgjørende vekt på påståtte økonomiske konsekvenser av tiltaket, alt i flg. påstander fra utbygger. Som tidligere påpekt av meg (og flere andre) har politikerne ingenting med å vurdere prosjektenes økonomi som grunnlag for deres vurderinger og beslutninger i plan- og byggesaker.  

En skal også ha i mente at eiendomsutvikling ikke er det samme som byutvikling.

Når dette er sagt, må jeg også berømme mange av de andre meget seriøse eiendomsutviklerne i Larvik som har stått for mange fine og gode byggeprosjekter i Larvik. Man skal derfor vokte seg vel for å «skjære alle over en kam».

Larvik 05.09.16

 

Finn W. Fjellanger

 

Les også fredagens sak om forslaget til fortetting på Mesterfjellet i Larvik sentrum

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *