Hvorfor blir da episodene på Bøkeskogen Eldresenter ikke oppdaget ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Larvik kommune har et eget skjema som alle 3660 ansatte og folkevalgte har skrevet under på. Dette ble oppdatert og vedtatt i Larvik kommunestyre 25 mars 2015.

Skjemaet heter «Retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Larvik kommune. Skjemaet inneholder 13 viktige punkter. Anbefaler alle å ta en titt. 

Punkt 11. Ansattes ytringsfrihet og rett til å varsle ved kritikkverdige forhold.
«Det er et mål for Larvik kommune at kritikkverdige forhold skal avdekkes og følges opp. Ansatte som opplever eller oppdager kritikkverdige eller uetiske forhold bør meddele dette videre. Varsling av kritikkverdige forhold SKAL fortrinnsvis skje til nærmeste leder eller leders overordnede.
Andre måter arbeidstaker kan varsle på er til tillitsvalgte, verneombud eller varslings sekretariat. Se egen varslingsrutine for ansatte. Larvik kommune har også åpnet for varsler fra andre enn ansatte. Ved varsle om kritikkverdige forhold knyttet til folkevalgte skal dette rettes til ordfører. 
Politianmeldelse vil bli vurdert. «

Hvorfor blir ikke disse kritikkverdige forholdene på Bøkeskogen Eldresenter fanget opp i Larvik kommunes avvikssystem ? Fungerer ikke avvikssystemet ? Melder ikke ansatte avvik ? Har medarbeidere fått munnkurv og lederne er «toppstyrte» ?

For avvik i en bedrift brukes faktisk til å gjøre både medarbeidere og ledere bedre! Det bør også «styret» og ledelsen i Larvik kommune forstå slik at en slipper flere slike saker i media og at det ender opp som tilsynssaker hos Fylkesmannen i Vestfold. 

Og husk også at det eksisterer en verdighetsgaranti, Forskrift om en verdig eldreomsorg, fra 15.11.2010, fastsatt ved kgl. res 12. november 2010 med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30 sist endret LOV-2016-06-17-45 fra 01.07.2016
Verdighetsgarantien kan leses på denne linken på Lovdata.no. 

 

 

Les også innlegget til «Søster» Lia hvor hun etterlyser svar fra Larvik kommune. 

Les også innlegget til tidligere overlege Kjell O. Skavdal hvor han etterlyser svar fra kommunalsjefen i Larvik kommune. 

Les også saken fra en bruker om hans erfaringer «Helse og sosial»

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *