«Dere skal snart stemme over forslagene til stasjonsplasseringen fra BaneNor,» skriver Kåre Wærnes.

tegning:Kåre Wærnes

 

Klokskap kontra dumskap!

Kjære medlemmerav Larvik Kommunestyre (KS)                                                             

Dere skal snart stemme over forslagene til stasjonsplasseringen fra BaneNor. Før dere tar standpunkt tør jeg be hver og en av dere om å ta en nøye gjennomlesning av Tor Bjørvik`s glimrende innlegg i ØP for 21. februar. Det er klokskap på høyt nivå!
Hele fremstillingen omhandler alle de viktige poengene som i utallige avisinnlegg er levert av Larviksfolk som er i stand til å «tenke sjæl»

Flertalletav KS medlemmer ser ut til å være paralysert av ekspertkonsulentenes forslag. Det dummeste må være en rapport som kom for et års tid siden fra en konsulent som ville innbille oss at en stasjon i Indre Havn ville generere mange arbeidsplasser, butikker og restauranter!
Det er vel strengt tatt bare en stasjon i Norge, nemlig Oslo Sentralbanestasjon.

Hvorfor ikke da bytte begrepet stasjon mot stoppested, for det er jo det som skjer i praksis. Toget kommer til en plattform for av- og påstigning som heter Larvik Stoppested.Toget holder i mindre enn ett minutt og etter to-tre minutter er alle de reisende borte. Vanskelig å forestille seg at folk da vil handle eller spise. Folk vil hjem eller på jobb.

Arbeiderpartiet med ordføreren i spissen og Høyre ser ut til å ha bestemt seg for hhv Indre Havn og Kongegata, mens en mengde klarsynte innbyggere ikke vil ha noen av det ordføreren kaller for fire alternativer (høy/lav begge steder)

Til høsten er det valg. De partiene som er kloke nok til å forstå at Tor Bjørvik`s forslag er det Larvik bør gå for, og som tør å stoppe nåværende galskap, kan se valget trygt i møte. Hvis man derimot lar dumskapen fortsette og vedtar en sentrumsløsning, vil nok innbyggerne sørge for overraskende valgresultater.

 

Kåre Wærnes

 

Les Tor Bjørvik`s glimrende innlegg «En milliard er også penger» på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *