Formannskapet  i Larvik kommune skal førstkommende onsdag 4 november behandle et forslag fra kommunedirektøren om å avbestille prosjektet på Dovenhøyda 2 og legge eiendommen ut for salg i det åpne marked. Les hele innstillingen her.

Det ble i 2015 vedtatt bygget omsorgsboliger for Rus og Psykiatri på Dolvenhøyda i Brunlanes. Dolvenhøyda 2, en enebolig med tilstrekkelig stor tomt for formålet, ble innkjøpt for 2,4 millioner kroner. Eiendommen ble regulert til inntil fire boenheter.

Det er på eiendommen laget et prosjekt for formålet. Det er skrevet kontrakt med entreprenør for gjennomføring av prosjektet. Kontraktsummen er på kr 11.800.000,- inkl mva Entreprenør er klar til oppstart. Les hele saken her. 

Kommunedirektøren har gått igjennom prosjektet med tanke på om man kan nyttiggjøre seg det arbeidet som er nedlagt i prosjektet. Det er pr i dag påløpt kostnader med kjøp av eiendom 2,4 millioner kroner og planlegging av omsorgsbolig 2,75 millioner. Den samlede prosjektkostnaden for prosjektet er 17 millioner. Det er påløpt kostnader på 5,15 mill og inngåtte kontrakt på 11,8. Les godkjent rammesøknad her.

Med kostnadsnivå på 17.000.000,- har kommunedrektøren ikke funnet annet bruk for prosjektet slik det er planlagt, og kommunedirektøren vil derfor anbefale å legge eiendommen ut for salg på det åpne marked.

Nei, det er kanskje ikke så rart at kommunen nå vurderer å innføre eiendomsskatt som følge av uvettig bruk av penger over lang tid, uten tanke på kommunens økonomiske situasjon ?

 

Les også fredagens innlegg om hyttesaken på Lamøya her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.