Advokat Sam Harris sendte kopi av klagen til Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup til Larvik kommune hvor han avsluttet brevet slik:

«På vegne av Lervik anmoder vi om at kommunen ikke gir pålegg og setter frist for retting vedr. høyde før det foreligger endelig avgjørelse i saken, eventuelt i form av rettskraftig dom.» Les hele brevet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet her.

Nå har Larvik kommune svart opp Advokatfirmaet Bahr AS 27 august 2021 og avslutter brevet slik:

Virksomhet byggesak beslutter følgende:

Angående pkt.2, pkt 3 og pkt 4 samt glasstak og bod i pkt. 1:
Advokatfirma Bahr AS har redegjort for retting av tiltak som beskrevet i pkt2, pkt 3 og pkt 4 samt glasstak og bod i pkt 1, i brev datert 23.6.21. Larvik kommune legger til grunn at eier følger skissert tidsplan for retting, og vil foreløpig ikke sende pålegg om retting av disse arbeidene.
Det forutsettes at rettingen samlet er ferdig innen 1.4.22.

Det må gis tilbakemelding når rettingsarbeidene er foretatt.

Dersom rettingen ikke gjennomføres som angitt i brev datert 23.6.21, vil kommunen igjen vurdere å fatte vedtak om pålegg om retting for disse tiltakene.

Angående pkt 1 (høyder og utforming):
Virksomhet byggesak vil foreløpig avvente videre oppfølging angående høyder/utforming av hytten i pkt. 1, pga varsel om søksmål. Vi venter således med å fatte vedtak om pålegg inntil videre.

Advokatfirma Bahr AS har vedlagt dokumentasjon på at hyttens lengde og bredde skal være i samsvar med godkjente tegninger av hytta datert des.04, basert på statsforvalters avgjørelse om måling av bredde/lengde. Virksomhet byggesak vil vurdere denne dokumentasjonen i forbindelse med evt. videre oppfølging, og tar ikke endelig stilling til dokumentasjonen nå. Les hele brevet her. 

 

Les saken om «Amnesti, klovner og nettroll» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *