Styreleder Kjerringvik Vel- og Båtforening sendte inn en bekymringsmelding 3 juni 2022 og skrev blant annet følgende:

«Undertegnede henvender seg på vegne av Kjerringvik Vel og Båtforening. Alle vi som bor her nede følger arbeidet som pågår daglig og på nært hold, og vi ser frem til at en ny og bedre løsning for oss alle nærmer seg ferdigstilling.»

«I den sammenheng har vi også observert den store avløpsledningen som nå ligger montert nede på stranda. Slik vi har forstått det, er dette en overvannsledning som i gitte situasjoner også kan komme til å lede kloakk ut i sjøen.»

«Bekymringen som da melder seg er hva som kan komme til å skje ved et eventuelt utslipp av kloakk.» Les hele mailen her,Kjerringvik Vedrørende arbeid med overvannsledning i Kjerringvik.

17 juni 2022 svarer Larvik kommune opp bekymringsmeldingen og fagkoordinator for avløp Halfdan Kristoffer Småbråten skriver blant annet dette:

«Det er to sjøledninger i området. Før det ble anlagt pumpestasjon i Kjerringvik, var det en enkel renseinnretning der dagens pumpestasjon står. Den ene sjøledningen førte alt avløpsvannet fra renseinnretningen og ut i sjøen på utsiden av Fornet. Denne ledningen er i dag i bruk ved alle problemer som oppstår eventuelt skulle oppstå på avløpsnettet videre i systemet slik at potensielt utslipp til mer sårbare resipienter som f.eks. små bekker reduseres.»

«Alle kommunale pumpestasjoner er utstyrt med en nødløsning for å begrense skadeomfanget ved vedlikehold/havari. Normalt forebyggende vedlikehold krever ikke bruk av nødoverløpet.»

«Risikoen for at det slippes ut avløpsvann via overvannsledningen og ut i bukta anses som svært liten. Dette er en nødløsning som unntaksvis trer i kraft ved helt spesielle omstendigheter. Stasjonen er utstyrt med 2 pumper slik at overløp bare vil skje dersom begge pumpene er ute av drift.» Les hele svaret her, Kjerringvik Vedrørende arbeid med overvannsledning i Kjerringvik.Svar

Det ser derfor ut som om risikoen for at det slippes ut kloakk via overvannsledning i Kjerringvik anses som svært liten. Kan vi stole på dette når vi har sett hva som nylig har skjedd i Larviksfjorden hvor det ble sluppet ut over 9000 kubikk med kloakk?

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *