Fra 15. august 2022 skal fire aktører dele frekvens og sendetid på 107.1 MHZ på FM-båndet. Én av dem er Radio Larvik, som er en frivillig organisasjon. Vidar Freslo er ansvarlig redaktør og daglig leder. Han har mange års erfaring fra lokalradio.

Per Arild Andersen, som til daglig betjener Larvik kommunes sentralbord, har også mange års erfaring fra lokalradio. Han begynte så tidlig som i 1998. Andersen forteller at Radio Larvik har cirka åtte medarbeidere, som har vært med fra tiden som nettradio, og at man også har noen som leverer programmer.

Per Arild i hjemmestudioet. Bilde stilt til disposisjon av Per Arild Andersen

Etter avtale med de andre aktørene på frekvensen blir Radio Larviks sendetid alle ukedager fra klokka 18.00 til 24.00, og så blir det noe sendetid på dagtid lørdager og søndager.

Radio Larvik vil ikke ha et offentlig tilgjengelig studiolokale. Man vil sende fra privateide studioer lokalisert hjemme hos medarbeiderne. Dagens internett-teknologi gjør at man ikke er avhengig av studioer med store kabler opp til senderen osv.

Andersen forteller: «Det som journalisten [Morten Bakkeli] sikkert husker godt fra sin egen tid i radio med båndspolemaskiner, kassetter og LP-spillere er i dag erstattet av programvare og datamaskiner. Gjester kan vi eksempel ha med digitalt, og man skulle tro at gjesten satt ovenfor programleder i studio, så her er datateknologi et vesentlig element.»

Radio Larvik skal få en profesjonell vignett. «Det ønsker vi å holde litt hemmelig frem til åpningen vår den 15. august, følg med ….», sier Andersen.

– Hva slags programprofil?

«Vi har jo drevet som nettradio en stund og vi har satset mye på musikkprogrammer osv. Vi prøver også å satse mot aktualiteter. Vi er veldig stolte over at vi har tre medarbeider i stallen som er genuint opptatt av dansebandsjangeren og det gjør at vi er gode på aktualiteter knyttet mot nyutgivelser og danseevenementer i Norge og Sverige. Medarbeiderne våre har gode kontakter i den norske og svenske dansebandbransjen. Disse tre er også veldig mye ute i felten og jobber. Som en følge av at vi nå blir lokalradio for Larvik på FM vil programtilbudet vårt reflekteres av det. Vi vil nå komme med et program som heter Larvik direkte, som vil satse på lokalt aktuelt, men konseptet er ikke helt spikret enda.»

Andersen forteller at Radio Larvik har inngått et samarbeid med informasjonsavdelingen til Larvik kommune, hvor den produserer ukentlige informasjonsbulletiner. Kommunen bidrar med informasjonen, så produserer radioen programmet og sponser sendetiden kostnadsfritt gjennom frivillighetens år 2022.»

Andersen sier dette: «Vi ønsker å speile Larvik-samfunnet. Hva gjelder innringningsprogrammer og hilsener osv. så ønsker vi å tone ned dette en del. Det blir ikke en del av den faste menyen, men man skal ikke se bort fra at det kan dukke opp som stunts innimellom.»

– Nærradioer har ofte hatt en smal musikkprofil, ofte danseband og country. Kommer Radio Larvik til å ha mer variert musikk?

«Da vi fikk konsesjon for FM stilte vi oss spørsmålet hvor vi ville ligge profilmessig med hensyn til musikk, og vi landet på at vi skal ha et hovedfokus på country og danseband, men det står programlederne fritt til å plukke musikk, og med våre rikholdige platearkiver tør jeg garantere at her blir det både gode evergreens fra 1950- og 1960-åras popmusikk og også fra nåtida.»

– Hvem er målgruppa?

«Vi har definert målgruppa vår som voksne lyttere fra 40 år og oppover, men vi registrerer gjennom vår virksomhet som nettradio at stadig flere yngre finner veien til oss. De vil vi ha med oss, så vi vil prøve å finne konsepter som også gjør at yngre kan ha et tilbud hos oss, men målgruppen vår 40 pluss vil ha hovedfokus.»

Andersen legger til: «Hvem ønsker man å nå med en radiostasjon? Jo, det er lytterne. Tradisjonelt i Larvik har jo innringninger vært sentralt i lokalradioen. Som jeg svarte i spørsmålet ovenfor vil vi tone ned den biten og heller komme med noen pop up-stunts med slike av og til. Vi tilbyr sms-tjeneste og er tilgjengelig i sosiale media som Facebook. Vi har et eget team av medarbeidere som svarer på henvendelser via Messenger og Facebook nesten 24/7, så interaksjon med lytterne er i høyeste grad mulig. I tillegg har vi en god tradisjon med å være ute med et mobilstudio med profilering, så lytterne kan forvente å treffe oss ute på lokale evenementer m.m.»

Han forklarer: «Utfordringen er at mange nok er over på DAB, men det sies jo at 32 % av bilparken i Norge ikke har DAB. Med FM-stengningen av rikskanalene merket jo de lokalradioene, som var igjen på FM, en økning i lyttertallet, så her bør det være et marked for Radio Larvik også vil jeg tro.»

Andersen utlegger at når det gjelder markedsføring av det nye radiotilbudet, så vil man benytte sosiale medier samt Radio Larviks mobile profileringsstand og –utstyr, samtidig som medarbeiderne vil benytte profilering aktivt.

Andersen avslører at han er spent på responsen.

Han avslutter intervjuet på følgende måte: «Vi må nesten 30 år tilbake i tid for å finne noe i nærheten av tilbud og aktører på lokalradio i Larvik. Her blir det liv 24/7 på FM 107.1, så det er bare å glede seg.»

Morten Bakkeli

 

Les en tidligere sak om Per Arild Andersen her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *