Arbeidstilsynet skal kontrollere at offentlige oppdragsgivere oppfyller pliktene med å følge opp lønns- og arbeidsvilkår i sine kontrakter.

«– Årlig kjøper offentlige virksomheter inn varer og tjenester for 650 milliarder. Offentlige oppdragsgivere har både mulighet og også plikt til å hindre at useriøse og kriminelle aktører skal få fotfeste og at de seriøse virksomhetene taper i konkurransen om kontrakter,» sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

De siste ti årene har Arbeidstilsynet gjennomført rundt 550 tilsyn med kommuner, fylkeskommuner, statlige virksomheter og offentligrettslige organer.

En gjennomgang av tilsynene viser at Arbeidstilsynet fant brudd på regelverket om krav til kontroll og oppfølging av kontraktene i sju av ti tilsyn, der dette ble kontrollert.

Foreløpig er det ikke en ferdig liste over hvilke kommuner som får besøk. Men Arbeidstilsynet opplyser til Kommunal Rapport at det i hovedsak vil være kommuner som ikke har hatt tilsyn de siste årene.

Erfaringer fra tidligere tilsyn viser at få offentlige oppdragsgivere innhenter nødvendig dokumentasjon for å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg gjennomgår de ikke dokumentasjonen på en hensiktsmessig måte. Les hele saken fra Kommunal Rapport her. 

Bøkebloggen skrev en sak om innkjøp i Larvik kommune 22 februar 2023, «I 8 av 12 anskaffelser i Larvik kommune foreligger det lite eller ingen dokumentasjon av anskaffelsene.»Les saken her.

25 mai 2023 kan vi lese en sak i ØP hvor to SV damer har uttalt dette:

«SV i Larvik er bekymret over den høye vikarbruken og bruk av deltidsansatte, spesielt innenfor helsesektoren, i Larvik kommune. Nå oppfordrer to av partiets kvinner de andre partiene i kommunestyret til å ta dette på større alvor.»

I den samme saken uttaler kommunalsjef Guro Winsvold blant annet dette:

Guro Winsvold kommenterer også kritikken fra fra Telemark Revisjon IKS for rutinene rundt prosessene ved innleide vikarer, som også kommenteres av Winther og Hackenberg.

«– Vedrørende henvisningen til lønns og arbeidsvilkår, så har vi gode rutiner for dette i forhold til våre ansatte, både fast ansatte og vikarer. Kommentaren fra revisjonen vedrørende et forbedringspotensial, så gjelder dette ikke de vi selv ansetter, men lønn og arbeidsvilkår hos våre leverandører». Les hele saken i ØP her. 

Lisa Agathe Winther, SV skriver blant annet dette i et leserinnlegg i ØP: 

«-Vi ser ut fra dokumentet at Helse ikke er et prioritert område. Det er mer enn oppsiktsvekkende. Innkjøp i helsesektoren er på 150 millioner, 40 % av det totale budsjettet. Vikarytelser i helse steg fra 10 millioner i 2021 til 28,3 millioner i 2022. Det er en voldsom økning. Bare SV så ut til å interessere nevneverdig seg for dette!»

«-Vi er skuffet over at anskaffelser i helsesektoren ikke får større fokus og at kommunestyret så til de grader løper fra ansvaret. Leser man ikke dokumentene? Organisering av helsesektoren og anskaffelsesstrategien må henge sammen. Dette prøvde SV å få inn i kunnskapsgrunnlaget med et tilleggsforslag.» Les hele innlegget her.

Som kjent så skal kommunedirektør Gro Herheim utarbeide en skriftlig rapport om oppfølging av revisjon rapportens anbefalinger til Kontrollutvalget innen 31.07.23, Ref. vedtak på Kommunestyremøte 22.03.23:

  1. Kommunedirektøren bes om å utarbeide skriftlig rapport om oppfølging av rapportens anbefalinger som presenteres for kontrollutvalget innen 31.07.2023. I forbindelse med presentasjonen bes kommunedirektøren om å orientere kontrollutvalget om kommune– direktørens risikovurdering på innkjøpsområdet, og om hvilke rutiner som er eller vil bli etablert for å avdekke og følge opp avvik på innkjøpsområdet.
  2. Kommunens administrasjon forsikrer seg om at alle som har ansettelsesforhold med Larvik kommune, som fast ansatte eller vikarer, har godkjente arbeidskontrakter og lovlige arbeidsforhold og vilkår, herunder også tilkallingsvikarer. Det skal dokumenteres at alle har minimum tarifflønn. Dette rapporteres til administrasjonsutvalget.

Veldig bra at Arbeidstilsynet nå skal sjekke opp arbeidsvilkårene for innleide vikarer. Reglene kan dere lese her. 

Kommunalsjef Guro Winsvold, har du egentlig satt deg inn i reglene for lønn av innleide vikarer?

Og kommunedirektør Gro Herheim, du har vel ansvaret for å rydde opp i dette innen 31 juli 2023?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *