«I et nytt boligfelt, Gartnerløkka i Rekkevik, ble det fra kommunens byggesaksavdeling i april i fjor utstedt ferdigattester, på tross av at det da for lengst var oppdaget setninger i terrenget.

Dette er vel mildest talt nok et eksempel på en uheldig kommunal praksis om bukken og havresekken, fordi det må bli helt feil at samme person som kontrollerer at alle forhold i byggesaken er korrekt utført, deretter skal utstede ferdigattesten?

Vår forrige rådmann ble konfrontert med denne praksisen. Han var enig i at oppgaven for inspeksjon og godkjenning burde deles og ga så vidt vi vet beskjed om det.

Allikevel fortsetter dette som tidligere og nå må altså kommunens tilsynsjurist bruke mye ressurser for å rydde opp.Når prosjektet nå blir gransket nøyere kommer det flere feil og mangler fram i lyset i dette prosjektet.

Tilsynsjuristen får da jobben med å bemerke og kanskje tilbakekalle innvilgede godkjenninger.

Hvordan kan dette være mulig i en tross alt liten og oversiktlig avdeling?

Kommunedirektøren vil kanskje gå inn for å øke staben, men det er nok ikke medisinen her. Få heller orden på hvem som skal gjøre hva av de som allerede er der.»

Kåre Wærnes

Hør hva tidligere rådmann Jan Arvid Kristengård uttalte på direkten på NRK 19 juli 2018 her.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *