28 august 2023 ble det publisert en sak i Kommunal Rapport «Trygghet behøver ikke koste noe ekstra.»Saken handler om at helse- og omsorgstjenestene framstår som den rene krisebinge. Beskjeden fra ansatte og pårørende er klar: Tryggheten til de eldre er truet.

Her er litt av det som er skrevet i saken og nedenstående skrevet med blått er sitat fra leserbrevet på Kommunal Rapport.

-Klarer helse- og omsorgstjenesten å skape trygghet hos eldre, behøver ikke situasjonen i eldreomsorgen bli så dyster.

-Utfordringene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene står i kø. Og de er alvorlige: Mangel på ansatte, mangel på kompetanse og mangel på sykehjemsplasser og tid til å ivareta den enkelte.

-Helse- og omsorgstjenestene framstår som den rene krisebinge. Beskjeden fra ansatte og pårørende er klar: Tryggheten til de eldre er truet.

-Men det er enklere å håndtere sykdom og utfordringer i livet, hvis du vet at du får hjelp når du trenger det.

Les hele saken fra Kommunal Rapport her.

Sitat slutt.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *