Kommunedirektøren i Fredrikstad slutter i mai 2024. Hun får etterlønn i 12 måneder etter at hun går av.

Hun har en årslønn på 1,8 millioner kroner og rekruttering av en ny kommunedirektør vil trolig koste kommunen 300.000-500.000 kroner.

Ordfører og kommunedirektør har blitt enige om et utkast til sluttavtale, med fratreden planlagt til 5. mai 2024, som er rett i etterkant av et bystyremøte.

Sak om sluttavtalen skal behandles i formannskapet onsdag 8. november kl. 16, og i bystyret torsdag 9. november (møtestart kl. 16). Se hele forslaget her, Sluttavtale med kommunedirektør , Forslag sluttavtale med kommunedirektør 1

– Bakgrunnen for sluttavtalen er et ønske om fornyelse i kommuneledelsen, etter en samlet vurdering av de utfordringer som ligger foran oss, og den perioden vi har lagt bak oss, herunder bakteppet med mistillitsforslag mot kommunedirektøren fremmet av partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i desember 2022. Det er ikke i denne omgang fremmet noen ny kritikk overfor kommunedirektøren, og oppleves fra begge parter å være et gjensidig godt samarbeid og samarbeidsklima. Ønsket om å inngå sluttavtale om fratreden om et halvt år er basert på en samlet vurdering av situasjonen og utfordringsbildet, både i kommunen og i de politiske partigruppene, sier ordfører Arne Sekkelsten. Les hele pressemeldingen fra Fredrikstad kommune her. 

Hvorfor skal politikerne gi en kommunedirektør en etterlønn på 1,8 millioner?

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.