Larvik kommune foreslår kutt i flere tilbud og tiltak som vil få alvorlige konsekvenser for de sykeste og mest sårbare barna og familiene. Dette er helt hårreisende og helt bakvendt og et grovt omsorgssvikt fra Larvik kommune. Det er flere barn og familier som kommer til å havne utenfor samfunnet og stå på bar bakke uten noe form for hjelp, støtte eller veiledning om dette går gjennom.

I Larvik kommune er det 50 barn som har et nærværsteam, inkludert mitt barn.

Barna våre vokser opp i et allerede tøft samfunn, og det er en drastisk økning i skolevegring og skolerelaterte vansker hos barn og unge.

Et nærværsteam er et tiltak som er rettet direkte mot barn og unge som står i fare for å falle ut av skolen. De bistår ikke bare eleven men også foreldre og skole, de har et langsiktig perspektiv med fokus på livsmestring og helse. Det er et tiltak som sikrer at barnet får rett og tett oppfølgning gjennom et kontinuerlig nærværsarbeid.  Det er også forsket på at det er mer sannsynlig at et barn son sliter med skolevegring, klarer å fullføre skolegangen når et nærværsteam blir introdusert tidlig i forløpet.

Man kan jo spørre seg selv om hva konsekvensene  vil bli om dette tilbudet blir avviklet ; foreldre, elever og skoler blir igjen overlatt til seg selv og skolen må selv koordinere, finne løsninger og få på plass passende individuelle tiltak skreddersydd til hver elev som har behov ,uten noe bistand fra fagpersoner. Barn vil sirkulere lenge i systemet uten å bli fanget opp og få riktig hjelp.

Det er ingen hemmelighet at med en økning i barn med skolerelaterte vansker, så har ikke lærere tid eller kapasitet til å følge opp hver enkelt elev med ekstra behov for tilrettelegging.

Når det kommer til miljøterapeut i skolen så er det ekstremt viktig at alle skoler har et velfungerende miljøteam som kan følge opp enkeltelever og det sosiale miljøet på skolen. Uten nok miljøterapeuter  på skolen kan man forvente en forverring i skolemiljø.

Alt som foreslås avviklet av Larvik kommune er lavterskel tilbud som skal være lett tilgjengelig for de som har behov for det, som for eksempel familieveiledning som ha fokus på å styrke foreldrekonpetanse og relasjon mellom foreldre og barn, samt fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie.

Vil vi bo i en kommune hvor det er viktigere å fjerne eiendomsskatt enn å ivareta barn og unges psykiske og fysiske helse?

Langsiktig vil dette koste samfunnet vårt mer enn det de vil spare inn nå.

Det er en evig ond sirkel.

Det er våre barn i dag, men det kan være dine barn som har behov for disse tilbudene og tiltakene i fremtiden.

Frida Amundsen

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *