Larvik kommune har et forbedringspotensial. «Verdighetsgarantien er ikke verdt papiret den er skrevet på.» Det må bety at det er en lang vei å gå før omsorgen i Larvik skinner.

 

 

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til Larvik kommune 2015 er utarbeidet etter systemrevisjon ved Larvik kommune i perioden 30.04.2015 ? 30.11.2015. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Følgende merknader er gjort i revisjonen : 

  • Avvikssystemet er ikke systematisk i bruk som forbedringsverktøy når det gjelder samhandlingen, og det meldes i liten grad avvik til SiV HF ved brudd på avtalen, for eksempel når epikrise mangler
  • I 2014 ble det utarbeidet en samleoversikt over avvik mellom SiV HF og kommunene, dette er i liten synlig grad benyttet til læring i kommunen
  • Samhandlingsutvalget er felles arena for SiV HF og kommunene på toppledernivå, men er ikke synlig aktivt for oppfølging av samhandlingsavvik
  • I henhold til avtalen er det enighet mellom sykehuset og kommunene om behov for «felles arena for regelmessig tilbakemelding og dialog om innleggelses- og utskrivningspraksis og om videre henvisning og kontrolloppfølging» jf. delavtale c) pkt 10, men dette er ikke etablert i praksis
  • Delavtale c) er revidert i 2014, men ikke evaluert i 2015 som forutsatt
  • Kommunen involverer i liten grad fastlegene ved utarbeidelse/evaluering og revisjon av de lovpålagte samarbeidsavtalene

 

 

 Hele rapporten kan leses på denne  linken på Helsetilsynet sine hjemmesider. 

Bøkebloggen kommer i tiden fremover til å komme med noen innlegg om hvordan pårørende i Larvik har opplevd Samhandlingsreformen.
Vi har også merket oss uttalelsen fra et av medlemmene i Helse og omsorgskomiteen i møte 2 mars. » Verdighetsgarantien er ikke verdt papiret den er skrevet på. » Det må bety at det er en lang vei å gå før Larvik får en omsorg som det skinner av.  

Hvis det er lesere av Bøkebloggen som ønsker å dele sine historier så ta gjerne kontakt på på mail : bokebloggen@gmail.com

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *