Tilknytning til Vestfold Vann IKS eller bør Larvik kommune bygge eget vannverk?

31. mai 2023|

Kommunestyret i Larvik vedtok i sak 009/22 (9 februar 2022) at Larvik kommune ikke skal slutte seg til Vestfold Vann IKS og at det skal startes arbeid med utvikling og bygging av vannbehandlingsanlegg med Farris som råvannskilde. Kommunestyret vedtok i sak 098/22 (15 juni 2022) at forprosjektet for nytt vannverk skal sammenholdes [...]

Se alle saker