Drukner Larvik kommune i gjeld om noen år?

3. desember 2022|

BedreLarvik fremmet og stemte i kommunestyremøte 4.4.18 for at det vedtas en handlingsregel for på sikt å avverge at Larvik kommune igjen kan bli en ROBEK kommune pga. låneopptak og høyere renter. I tillegg foreslo vi at det nedsettes en arbeidsgruppe med en representant fra hvert parti som skulle jobbe [...]

Se alle saker