Bøkebloggen ønsker å dele en del info om demens etter å ha hørt et glimrende foredrag av Kirsti V. Solheim. 

 

A senior couple. The wife is caring for the husband.
Bilde er fra helsebibliotek.no

Kirsti V. Solheim er psykiatrisk sykepleier og har også erfaring som pårørende til demens syke. Solheim har bred klinisk erfaring, hun har vært prosjektleder og brukes aktivt som foredragsholder innenfor fagfeltet geriatri og demensomsorg.
De viktigste foilene fra foredraget ligger vedlagt.

Solheim kom med et viktig innspill til politikere og helseminister i foredraget. Det er stadig flere som får demens i ung alder. En ser flere tilfeller av at når spesielt yngre menn blir rammet så medfører dette økonomisk ruin for resten av familien. Mannen er som regel hovedforsørger og ofte har familien store lån. Hvis mannnen etterhvert havner på sykehjem så medfører det at 80% av inntekten hans forsvinner. 
Solheim mente at dagens regler for betaling på institusjon burde  tas opp til ny vurdering for å unngå økonomisk ruin for unge familier som blir rammet. 

 


Definisjon av demens


Definisjon av demens


Forskjellige typer demens


 


Dette trengs for å få en robust og verdig demensomsorg


Kilder brukt i foredrag/foiler

 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg om Sandefjord kommune som bygger nytt medisinsk senter til 250 millioner kroner

Les også det tidligere innlegget 90 åring sendt som pakkepost. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *