Det jukses som aldri før i byggebransjen. Skyldes dette bruk av utenlandsk arbeidskraft og manglende oppfølging og kontroll fra kommune ?


 

På tide å få forskrift om tekniske krav TEK 10 oversatt til polsk og litauisk.

Er dette en konsekvens av utenlandske arbeidere som ikke får nok informasjon om norske byggeforskrifter ? Byggemøtene på de store prosjektene foregår nå på engelsk. Flere plasser må det være både polske og litauiske tolker til stede på møtene  for å få videreformidlet viktige opplysninger. 
Er det snart på tide at kommunene må sette i gang med god gammel dags bygningskontroll for å stoppe alt jukset som nå foregår mange plasser ? 

 

Muggsopp, vannlekkasjer, og defekte bad. Dette er noen av feilene i det nye leilighetsprosjektet i Odelsvegen på Jessheim.
Dette er den verste saken jeg har sett på Jessheim, og én av de verste jeg kan erindre siden jeg begynte å føre byggetilsyn, sier Arne Løvberg

Leilighetsprosjektet har totalt 44 leiligheter, og det er avdekket feil i samtlige. Noen kjøpere har vært nødt til å skifte samtlige vinduer på grunn av muggsopp. I tillegg kommer bobler i tapet, rust i rør og vannlekkasjer. Badene har ikke hatt fall til sluk, fliser må byttes, det samme gjelder parkett.Byggetilsynet for Øvre Romerike har tidligere stilt spørsmålstegn til blokkas bæreevne og sikkerhet ved brann og større snømengder.

Bygget ble ferdigstilt i 2012 og allerede i 2013 ble feilene oppdaget. Saken ble skrevet om i Romerikes Blad i august 2013. Les saken «Feil i alle 44 leilighetene»

Lørdagsrevyen på NRK1 2 april hadde et stort innslag om et byggeprosjekt på Jessheim hvor kjøperne har blitt ført bak lyset og fått leiligheter med masse mangler. Innslaget kan dere se på denne linken til NRK 1 Velg spor 14 

 

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis. Veiledningen inneholder også en del råd om hvordan bygninger kan bli bedre enn minimum. Det er tillatt, og ofte klokt, å prosjektere og bygge bedre enn minimumskravene.
Byggteknisk forskrift med veiledning TEK 10 kan leses på denne linken hos Direktoratet for byggkvalitet. 

 

Bøkebloggen hadde tidlig i mars et innlegg som het «Investorer og utbyggere.Det finnes to typer » 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *