BIM Partner AS la i går frem den omtalte rapporten som kommunestyret hadde tildelt det lille firmaet på Elveveien. Politikerne hadde tidligere  bestemt at de omstridte Grandkvartalet-illustrasjonene fra Dark Arkitekter skulle kontrolleres av en uavhengig tredjepart før planene legges ut på høring i april.

 


BIM Partners illustrasjon som viser kvartalet fra Indre Havn. De røde strekene viser hvor mye høyere og bredere byggene blir enn det som er lagt ut i planen. 

 

Bøkebloggen har tatt en gjennomgang av rapporten fra BIM Partner AS og firmaet har levert en meget bra rapport som alle kan lese og forstå. Anbefaler at flest mulig av Larviks innbyggere tar en titt på rapporten når hele planen legges ut på høring. 

Bøkebloggen var også tilstede på Larvik Bys Vels årsmøte på Tollerodden sist tirsdag. Vi ønsket å høre Finn W Fjellangers foredrag hvor han la frem sin PowerPoint presentasjon hvor han har påvist flere feil i perspektiv tegningene som illustrerer planforslagene. Han har brukt enkle regne modeller som flere av oss lærte i videregående skole.
NB: Bøkebloggen så ikke noe til lokalavisen ØP på årsmøtet. Er ikke det litt merkelig etter siste års engasjement fra medlemmene ?

Som vi skriver i overskriften så ble det i dag en gledens dag for Finn W Fjellanger og resten av medlemmene i Larvik Bys Vel. Vi nevner i tillegg spesielt Thore Brastein og Kjell Ronald Hansen som har hatt flere leserbrev i lokalavisen om Grandkvartalet. 
Rapporten til Finn W Fjellanger er i samsvar med den rapporten som BIM Partner har lagt frem i dag.
Dette betyr dessverre at et arkitektfirma og utbyggerne av Grandkvartalet har prøvd å få godkjent sine planer ved å manipulere både høyder og bredder på bygningene i hele kvartalet. 

 

Bøkebloggen er også meget forundret over at det ikke finnes kompetanse hos medarbeidere i Larvik kommune som selvfølgelig burde oppdaget dette for flere måneder siden. Det må da både finnes ingeniører, sivilingeniører og arkitekter i en kommune som kunne utført Fjellangers beregninger. 
Vi forventer at dette vil få konsekvenser og at politikerne krever en rapport på hvilke kriterier og kompetanse når det ansattes nye medarbeidere i Larvik kommune. 

 

Her følger en billedserie fra BIM Partners rapport som viser noen av de viktigste feilene. 


BIM Partners illustrasjon som viser kvartalet fra Indre Havn.(Mot Skotta) De røde strekene viser hvor mye høyere og bredere byggene blir enn det som er lagt ut i planen. 

 


BIM Partners illustrasjon som viser kvartalet fra sett fra nedre del av Prinsegata. De røde strekene viser hvor mye høyere og bredere byggene blir enn det som er lagt ut i planen. 

 


BIM Partners illustrasjon som viser den mye omtalte Grandplassen. De røde strekene viser hvor mye høyere og bredere byggene blir enn det som er lagt ut i planen. I tillegg er også Grandplassen vesentlig mindre enn det som fremgår av Darks Arkitekters perspektivtegning. 

 


BIM Partners illustrasjon som viser sikten fra toppen av Karlsrogate i krysset Jegersborggate. De røde strekene viser hvor mye høyere og bredere byggene/det vestre tårnet blir enn det som er lagt ut i planen. Som man ser så blokkeres siktlinjen herifra effektivt av den høye bebyggelsen.

 


BIM Partners illustrasjon som viser sikten fra toppen av Karlsrogate i krysset Jegersborggate. De røde strekene viser hvor mye høyere og bredere byggene/det vestre tårnet blir enn det som er lagt ut i planen. Som man ser så blokkeres siktlinjen herifra effektivt av den høye bebyggelsen.

 


BIM Partners illustrasjon som viser kvartalet fra Storgata inn mot Grandkvartalet og passasje åpningen mot Storgata. De røde strekene viser hvor mye bredere byggene blir en det som er lagt ut i planen. NB: Se hvor smal denne passasjen blir.

 


BIM Partners illustrasjon som viser kvartalet fra Storgata inn mot Grandkvartalet og passasje åpningen mot Storgata. Dette viser hvor mye bredere byggene blir en det som er lagt ut i planen. NB: Se hvor smal denne passasjen blir.

 


BIM Partners illustrasjon som viser ny bebyggelse i Schultzes gate sett i forhold til eksisterende bebyggelse. De røde strekene viser hvor mye høyere byggene blir enn det som er lagt frem i planen. I følge beregningene ca 25%

 

Ingen av oss i Bøkebloggen har vært medlemmer av Larvik Bys Vel så langt. Men etter årsmøtet på tirsdag og dagens nyheter om at Fjellangers påstander stemmer så melder vi oss inn. Bøkebloggen vil fortsette å engasjere seg i tilsvarende saker fremover slik at innbyggerne blir informert. 
Vi er absolutt tilhengere av all utbygging i Larvik kommune, men det skal gjøres etter lover og regler, og ikke minst følge overordnende planer.
Dessverre så ser vi en stygg utvikling de siste årene hvor det er utbyggere som prøver å trumfe mellom sine planer. Når det så i tillegg blir dokumentert juks av arkitekter og utbyggere i planfasen så kan en jo stille spørsmålet om det jukses like mye når byggene blir oppført. 

 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg » Bør Larvik Kommune slankes» 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *