Larvik kommune har en ledelse som skal styre bedriften akkurat som i et privat firma. Nå må dere reise dere opp og ta ansvar styreleder Høiseth og adm direktør Speilberg.

 

 

Vi som står bak Bøkebloggen er personer som er over halvveis i livet. Alle er født, oppvokst og har betalt skatt til Larvik kommune i alle disse årene. Vi har bred arbeidserfaring fra mange forskjellige bransjer i private firmaer. Vi har vært med på å gi folk sparken der det har blitt gjort store tabber som har ført til unødvendige kostnader. Og vi har vært med på store innsparinger på driftsbudsjettene og da er det en ting som gjelder, nemlig nedbemanning. 
Men ingen av oss har noen gang vært politikere eller kommuneansatte. Men vi har fulgt både kommunene før sammenslåingen til storkommune og årene hvor det har vært skiftet ut toppledelse flere ganger.

Team Bøkebloggen mener nå at ledelsen i Larvik kommune umiddelbart må finne ut av hvorfor slike brølere kan skje i administrasjonen i Larvik kommune. Vi tenker da på de 4,705 millioner av innbyggernes skattepenger som forsvant pga inkompetanse hos ansatte. Les hele historien i dette innlegget. 

 

Team Bøkebloggen mener nå at ledelsen i Larvik kommune også umiddelbart må finne ut av hvorfor ikke hverken politikere eller administrasjonen i Larvik oppdaget jukset med perspektivtegninger av de endrede planene av Grandkvartalet. Hele denne saken kan leses i gårsdagens innlegg på Bøkebloggen. 

 

Styreleder Høiseth bør så raskt som mulig samle alle sine styremedlemmer og det må så raskt som mulig gjøres en kvalitetssikring av hele toppledelsen i Larvik kommune. Det bør også settes ned en hurtigarbeidende komite for å se om dagens toppledelse duger. Det ble ved siste valg stemt inn såpass mange personer med bred erfaring som styreledere i private bedrifter og ledererfaring fra store bedrifter, så en må kunne få til en slagkraftig komite. 
Team Bøkebloggen har tidligere satt fokus på om det muligens er for mange ansatte i Larvik kommune etter diverse kommunesammenslåinger og omorganisering. Innlegget «Bør Larvik kommune slankes» kan leses på denne linken. 

 

Adm direktør Speilberg bør også så raskt som mulig samle sine seksjonsdirektører i Areal og teknikk, Eiendom, Helse og Omsorg og Kultur og oppvekst. I forbindelse med siste omorganisering så ble det fristilt mange mellomledere. Det har jo så langt ikke vært vanlig å si opp folk i Larvik kommune og alle disse personen fortsetter med samme lønn. Og både adm direktør og seksjonsdirektører har fått mange av disse i sine stabs avdelinger. Det er et ordtak som sier » Flere kokker mere søl » . Har dette blitt et problem i Larvik Kommune ?  
Vi har tipset tidligere om det kunne være en ide for Larvik nå i 2016 å etabler Larvik Kommunes Nye Muligheter (LKNM). Det er jo også besluttet at Lardal og Larvik skal bli en kommune i 2018 og da har en LKNM operativ som en egen avdeling i den nye storkommunen. Les innlegget her. 

Vi observerer at det nå er klart at det skal spares seks millioner kroner i år, før det ytterligere skal spares i 2017, 2018 og 2019 for å få til en reduksjon på 20 millioner i hvert av disse årene. Ikke skjønner vi hvordan dette skal gjennomføres uten nedbemanninger i Larvik kommune.
Larvik kommune har vel ca 2500 årsverk og da bør det være muligheter til å slanke / nedbemanne med 25-30 personer i året slik at en sparer driftskostnader på ca 20 millioner i året frem til 2020.

Og når vi også ser at det forsvinner ut 5 millioner kroner på grunn av tabber så blir vi meget bekymret om vår kommune havner i Robek-registeret igjen. 
Og det er vel et fåtall av Larvik kommunes innbyggere som ønsker at det innføre eiendoms skatt i Larvik kommune ?

 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg » Hvem blir Larviks rådmann i ny storkommune i 2018?»

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *