«Kanskje Larviks befolkning ønsker å vite hva du mener nå Gina M. Johnsen, og kanskje du denne gang er modig nok til å begrunne din og Frps snuoperasjon i Grandsaken?,»» lyder ordene til Bøkebloggens andre gjesteblogger. Tidligere leder av Larvik Bys vel Thore Brastein utfordrer Gina M. Johnsen 

Den siste uka har Bøkebloggen hatt flere innlegg med fokus på bygge- og plansaker i kommunen – og i dette gjesteinnlegget minner Thore Brastein oss om hva som sto i et leserbrev i 2014. Det het «Byutvikling og takhøyde»!  en kommentar i Østlands-Posten 2. juli 2014, signert Gina M. Johnsen. 

 Les hele innlegget til Thore Brastein i sin helhet under bildet av Grandkvartalet.


Bildet er fra BIM Partner sin rapport som dere nå finner på Larvik kommunes hjemmeside

 

Hva nå, Gina M. Johnsen?

«Hvorfor utløser ikke disse prosjektene hallelujastemning i Planutvalget? Er det virkelig nødvendig å være så skeptiske? Larvik kommune har reguleringsplaner som alle, både små og store eiendomsutviklere må forholde seg til. Jeg er sikker på at alle som har søkt om godkjenning av f.eks. ny garasje, skjønner hva jeg snakker om. Reguleringsplanene sier noe om hvordan vi ønsker kvaliteten på bolig og nærmiljø skal være?.

Lyder det kjent?

«Det er derfor IKKE feil av Planutvalget å allerede nå gi utbygger tilbakemelding på at disse byggehøydene mest sannsynlig ikke vil bli godkjent. Når Dark arkitekter kritiserer diskusjonen i Planutvalget, håper jeg årsaken er manglende kunnskap om Grandkvartalets historie».

Lyder det kjent?

«Tiltakshaver fikk i ny reguleringsplan lov til, til tross av byplanen, å bygge en etasje høyere enn gjeldende reguleringsplan. Begrunnelsen var en totalvurdering pga det skulle være leiligheter og kjøpesenter som positivt tilskudd til byen. Nå kommer planene tilbake med mer leiligheter og mindre vekt på butikker. Samtidig med ønske om ytterligere ca. 8,5 meter høyere enn reguleringsplan. Summerer man de to reguleringsendringene så utgjør det ca. 11,5 meter eller 4 etg. Dette mener Frp det er legitimt å mene noe om i planprosessen».

Lyder det kjent?

«Det er ikke politikerne som ønsker omkamp mht byutvikling. Omkamp skapes når eiendomsutviklere tester gjeldende reguleringsbestemmelser og ønsker dispensasjoner».

Lyder det kjent?

Dette er utdrag fra «Byutvikling og takhøyde»!  en kommentar i Østlands-Posten 2. juli 2014, signert Gina M. Johnsen. Medlem av Planutvalget for FrP.

Kanskje Larviks befolkning ønsker å vite hva du mener nå Gina M. Johnsen, og kanskje du denne gang er modig nok til å begrunne din og Frps snuoperasjon i Grandsaken?

Thore Brastein

 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg » Bør Larvik Kommune slankes» 

 

Les også fredagens gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. » Bygge. Plansaker med forviklinger. » 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *