«Enten er dette et bestillingsverk fra utbygger eller så er det i beste fall en elendig arkitekt.?,»» lyder ordene til Bøkebloggens tredje gjesteblogger Eva Thrane Nielsen. 

Den siste uka har Bøkebloggen hatt flere innlegg med fokus på bygge- og plansaker i kommunen – og i dette gjesteinnlegget forteller Eva Thrane Nielsen oss om hva som skjedde den 11.1.2016 hvor Larvik Bys Vel sammen med Finn Erik Røed, Jan Hansen og Dark Arkitekter AS v/arkitekt Skogstad Aamo var invitert til et utvidet gruppemøte i Larvik Ap for å redegjøre og fremme sine synspunkter vedr. Grandkvartalet.

 Les hele innlegget til Eva Thrane Nielsen i sin helhet under bildet av Grandkvartalet.


Bildet er fra BIM Partner sin rapport som dere nå finner på Larvik kommunes hjemmeside

 

Som lyn fra klar himmel?

Kommentar

Eva Thrane Nielsen

Sverres gate 1 C

I ØPs artikkel fredag den 8.4.16 vedr. manipulerte perspektivtegninger, fremstår Finn Erik Røed som svært overrasket over at perspektivtegningene av Grandkvartalet er manipulerte. Hvilket gjør Finn Erik Røed etter eget utsagn «både oppgitt og fortvilet» og lover at han vil ta dette på fullt alvor.

At perspektivtegningene er manipulerte, kan umulig ha kommet som en plutselig overraskelse på hverken ham eller Dark Arkitekter. Finn W. Fjellanger har i løpet av de 2 siste årene ved flere anledninger, tatt opp nettopp dette med de manipulerte perspektivtegningene i leserbrev i ØP og også redegjort for disse manipuleringene.

Den 11.1.2016 var Larvik Bys Vel sammen med Finn Erik Røed, Jan Hansen og Dark Arkitekter AS v/arkitekt Skogstad Aamo invitert til et utvidet gruppemøte i Larvik Ap for å redegjøre og fremme våre synspunkter vedr. Grandkvartalet. Larvik Bys Vel var representert ved Kjersti Grønn Stub og Finn W. Fjellanger samt undertegnede.

Først orienterte Finn Erik Røed og Skogstad Aamo om prosjektet, før Finn W. Fjellanger slapp til med sine kommentarer til Grandkvartalprosjektet der han også i detalj gjennomgikk, forklarte og dokumenterte alle de manipuleringene som Dark Arkitekter har ansvaret for i sin fremstilling av prosjektet. Hverken Røed, Hansen eller Skogstad Aamo gjorde noe forsøk på å imøtegå Finn W. Fjellangers presentasjon av manipuleringene.

Men å gi inntrykk av overraskelse over at kontrollen av perspektivtegningene har avdekket manipulasjon, kan man heller si er en overraskelse.

Enten er dette et bestillingsverk fra utbygger eller så er det i beste fall en elendig arkitekt.

 

 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg » Bør Larvik Kommune slankes» 

 

Les også fredagens gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. » Bygge. Plansaker med forviklinger. » 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *