Alle har noen de er pårørende til. Uansett diagnose, tilstand eller utvikling for den du er pårørende til så er det mye som er likt for alle pårørende!


 

 

Pårørendealliansen vil arbeide for å styrke alle rettigheter og bedre vilkårene for alle som pårørende uansett diagnosen til den de er pårørende til.
Viktig at flest mulig melder seg inn som støttemedlemmer slik at det blir en slagkraftig allianse. 

Vi skal som pårørende gjøre mange oppgaver:
– Forholde oss til spesialisthelsetjeneste, fastleger og hele det kommunale apparatet både administrasjon og helsetilbud
– Ordne opp med NAV, Helfo og andre offentlige og private instanser
– Søke og følge opp ulike prosesser
– Være en representant, stedfortreder, informatør og ombudsmann for bruker/pasient i og utenom ?systemet?
– Motivere og følge opp pasient og brukers behandling og rehabilitering og mange ganger også selv utføre medisinske prosedyrer
– Få informasjon ? gi informasjon
Dette gjøres oftest mens vi også skal
– Gjøre en innsats ved å være i arbeid, gå på skole eller være student eller ha egen pensjonisttilværelse
– Være en heltid/deltidsomsorgsgiver med støtteordninger fra det offentlige
– Ta vare på resten av familien og vennene
– Ivareta oss selv, egen økonomi og egen helse

 

Her kan dere lese mer om Pårørendealiansen. Følg denne linken til Piosenteret sitt innlegg. 

 

Og her er linken til Pårørendealiansen sin hjemmeside og de har også laget sin egen Facebook side. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *