Mulig denne påstanden kunne kommet i Larvik også, men denne gangen gjelder det Sandefjord

Klippet ut fra et bilde i SB 

 

Bøkebloggen har fått tips om at det også stormer i Sandefjord kommune om dagen. Nå går diskusjonen på utbyggingen av nye prosjekter i byen. Og selvfølgelig er det tårn og høye bygg som er hovedtemaet her også. Mye mulig at Sandefjord kommune angrer på høyhuset som har kommet opp langs bryggene.  

I et kommentarinnlegg i Sandefjords Blad 23. februar i år under ingressen «Flere åpne møter, takk» ba Foreningen Gamle Sandefjord om Sandefjord kommunes planer for den videre oppfølging av «Sperrekvartalet» med fokus på åpenhet og mulighet for medvirkning. Foreningen pekte blant annet på behovet for åpne orienteringsmøter før politiske vedtak gjøres. Les hele saken her fra saken i Sandefjords Blad

Ta også en titt på et leserinnlegg hvor en sier at det er ikke politisk vedtatt at byen skal endre karakter; fra karakteristisk småby med enhetlig preg til planløs punktmessig utbygging med derav følgende oppløsning av bystrukturen. Les hele saken her i denne linken til Sandefjords Blad. 

 

Bøkebloggen foreslår nå at det i løpet av mai arrangeres et stort folkemøte i Bølgen hvor både ansvarlige politikere og ansatte i Areal og teknikk i Larvik kommune stiller. I tillegg må selvfølgelig ledelsen fra Dark Arkitekter og utbyggerne Finn Erik Røed og Jan Hansen være med og også leder i Larvik Bys Vel Finn W Fjellanger. 
Bøkebloggen mener nå at Larvik kommunes innbyggere har krav på å få sannheten om hvorfor dette har utviklet seg slik det har gjort. Vi har opplevd en utrolig uryddig saksbehandlingsprosess som må ha kostet kommunen og oss skattebetalere store (unødvendige) summer.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *