«Allerede før Grandkvartalet AS hadde sitt første store salgs- og markedsfremstøt på Grand Hotell i 2014 gjennomskuet vi i Larvik Bys Vel arkitekt Alv Skogstad Aamo og Dark Arkitekter AS». lyder ordene til Bøkebloggens fjerde gjesteblogger Thore Brastein.

De siste ukene  har Bøkebloggen hatt flere innlegg med fokus på bygge- og plansaker i kommunen – og i dette gjesteinnlegget forteller Thore Brastein oss om hva Dark Arkitekter AS v/arkitekt Skogstad Aamo lovet Larviks innbygger i 2014. Her skulle vi få mathall, kafeer – ute og inne, barn og unge skulle få sitt og det skulle bli en grønn lunge og beplantes. Men så viser det seg at denne plassen blir bare ca 480 kvadratmeter og blir omkranset av 4 og 5 etasjer med steile vegger.

Les hele innlegget til Thore Brastein i sin helhet her.

 

Grandplassen – en gedigen bløff!

Allerede før Grandkvartalet AS hadde sitt første store salgs- og markedsfremstøt på Grand Hotell i 2014 gjennomskuet vi i Larvik Bys Vel arkitekt Alv Skogstad Aamo og Dark Arkitekter AS. Det var flere elementer ved hele prosjektet som vi ikke fikk til å stemme,  fantastiske illustrasjoner i forhold til plankart. Illustrasjoner og reguleringsplankartet stemte ikke overens. Jeg vil denne gang konsentrere meg om den øvre plassen, den såkalte Grandplassen,  det som skulle bli byens nye samlepunkt og storstue. Det som skulle løfte byen, samle Larviksfolk og bli et spennende og hyggelig sted å møtes. Det som flere har skrevet om i disse spaltene skal bli det saliggjørende og det som Larvik venter så sårt på å få. Her skal vi få mathall, kafeer – ute og inne, barn og unge skal få sitt og det skulle bli en grønn lunge og beplantes.
På ca 480 kvadratmeter?
Det var og er en gedigen bløff!

Det ser ut til at kommunens administrasjon og våre politikere, av en ukjent og skremmende grunn, sliter med å ta det innover seg. Selv nå etter at også BIM Partner AS og Tom Holbein, gjennom sin svært avslørende rapport, har dokumentert store avvik. Fra salgsfremmende brosjyrer og illustrasjoner og over til kalde fakta. Kommunens sivilarkitekt Arne Sigmund Tvedten påpekte tidlig store svakheter ved prosjektet og Larvik Bys Vel, sammen med sivilingeniør Finn Walther Fjellanger, har ved flere anledninger dokumentert det. Fylket har kritisk kommentert høydene og prosjektet. Et av Europas mest velrenommerte arkitekt- og byplanleggingsselskaper, Gehl  Architects fra Danmark, har totalt slaktet prosjektet etter oppdrag fra Larvik Kommune og nå BIM Partner, som sagt, avslørte store mangler og avvik ved sin evaluering/kontroll.

Gehl Architects skriver i sin oppsummering:
-Udfordringer med mikroklima (sol og vind) i prosjektets offentlige mødeplasser. Det mest centrale byrum, Grandplassen, har kun sol midt på dagen og har udfordring med vind. Det er en risiko for, at plassen kommer til å være tom om aftenen?.
-Risiko for at den indre passage ikke bliver brugt som hovedgjennomgang og forbindelse. Vurder Grandplassens grad af offentlig brug. Vurder om pladsen bør være et indre gårdsrum (for beboerne) fremfor en offentlig plads.»
-Lav program og aktiviteter i byrum for børn og unge. Larvik har få offentlige rum og pladser. Den nye Grandplassen er tænkt som en destination og et offentlig mødested for alle i byen. Findes der nogen tilbud for børn og unge? Hvordan balanceres fordelingen mellom betalt byliv (udeservering) og gratis byliv (offentlig ophold, leg, rekreation etc)??

Noen kalde fakta:

Selve indre areal på Larvik torg har et uteareal på ca. 50 x 50 (skritt)meter – det er ca. 2500 kvadratmeter, mens det totale Torgarealet tvers over plassen fra veggliv til veggliv av tilstøtende bygninger samt fram til Nansetgata er på ca. 4.100 m2.

Selve Grandplassen på kote 18,0 har et uteareal på i underkant ca 480 kvadratmeter og blir omkranset av 4 og 5 etasjer med steile vegger.

Byens gågate, Sigurdsgate (som ligger mye i skyggen) er ca 12 meter bred omkranset med 2 og 3 etasjers bygninger.

Åpningen ved Storgata og opp til Grandplassen er på i underkant av 6 metter – ikke over 8 meter som på illustrasjonen ? manipulering.

Åpningen ved Prinsegata og ned mot Grandplassen har det samme forholdet – manipulering.Det er ikke siktlinje fra Prinsegata og til sjøen – eller omvendt.

Det er svært vanskelig å forstå og akseptere at Dark Arkitekter AS og Grandkvartalet AS har oppført seg manipulerende. Det er også vanskelig å ta inn over seg at vi tidlig fikk mistanken om at noen kanskje/faktisk prøver seg på juks og fanteri av en hel bys befolkning. For selv å få en større avkastning.

Det er nesten som om verdens avsløringer om økonomisk svindel og korrupsjon fra Panama, DnB, Telenor og Yara har blitt scenekulisser i lille Larvik?

Hva som gjennom flere år har fått rådmann Inger Anne Speilberg, kommunalsjef Tom Henning Ruud og virksomhetsleder arealplan Hege Eick til å tvile på fakta og gjentatt informasjon, er vanskelig å forstå?

Å la være å fremlegge korrekt saksinformasjon til planutvalg, formannskap og kommunestyre er mer alvorlig og la oss håpe det er mangelfull kompetanse som blir avslørt.
Et ordtak sier:  «Når man blir konfrontert med de samme valgene, og fortsetter å ta dårlige valg, da vil man aldri tilegne seg ny klokskap»!

 

Vennlig hilsen

Thore Brastein

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *