Den utlyste stillingen som kommunikasjonsrådgiver ved Areal og teknikk i Larvik kommune har vært omstridt. 

 

Bøkebloggen husker tilbake til 2014 hvor Larvik kommune bestilte en rapport fra konsulentbyrået Zynk. Kristine Lied fra konsulentbyrået Zynk kom med sterke tilbakemeldinger til politikerne og lokalavisen når resultatet ble lagt frem i formannskapet i november 2014.

Hovedpunktene som Kristine Lied trakk frem var følgende ting. «Ros tas i enerom, ris i plenum i Larvik», «I alle fora er det ordkløveri og dårlig atferd», og «politikerne i Larvik signaliserer negativitet og trenerer gode tiltak»

65 personer søkte på  stillingen som kommunikasjonsrådgiver i Larvik kommune. Det var søkere fra Kristiansand i sør og til Svalbard i nord. Når vi nå leser i media at hele ansettelses prosessen er stoppet og at i forrige uke fikk kandidatene beskjed om at det planlagte førstegangsintervjuet var avlyst. I tillegg skal alle som søkte stillingen ha fått informasjon om endringene i ansettelsesprosessen.

Det er med bakgrunn i dette at Bøkebloggen skriver at hele Norge nå ler av Larvik kommune. Vi mener at dette skjer på grunn av manglende kompetanse i ledelsen i Larvik kommune. Vi leser nå at  rådmann Inger Anne Speilberg mener hun har sitt på det tørre og hun bruker Zynk-rapporten som bakgrunn for nyansettelsen.
Samtidig leser vi nå at det er politikere som nå mener at kommunalsjefene ikke trenger egne kommunikasjonsrådgivere. Og politikerne mener også at en kommunalsjefs kompetanse, i tillegg til å lede og organisere, også må omfatte kommunikasjon.

Bøkebloggen mener nå at dette nå må få konsekvenser. Vi er helt enig i det politikerne sier at både kommunalsjefen og hans seksjonsledere skal ha en slik faglig tyngde at de tar seg av all kommunikasjon. I en innsparingsprosess har man her en gylden anledning til å gå til oppsigelse som et tiltak for å bli kvitt ansatte som ikke holder faglig mål.

Vi mener at saken med å ansette en egen kommunikasjonsrådgiver viser at ledelsen i Areal og Teknikk i Larvik kommune ikke har den faglig kompetanse som trengs og vi er også usikker på om det også finnes nok faglig tyngde i ledergruppen.

Mulig at administrerende direktør i Larvik kommune satset på feil person når kommunalsjefen for Areal og Teknikk ble ansatt i den siste omorganiseringen.
Det er ikke sikkert at det holder med yrkesmilitær utdannelse uten faglig bakgrunn når en skal lede en av de viktigste seksjonene i Larvik kommune.

Bøkebloggen spør seg: Hvilke kriterier ble satt forut for ansettelsen av denne stillingen ?. Ser vi her en gyllen mulighet til innsparing?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *