«Som man ser av snittegningen, befinner det det seg  4 delvis «skjulte» etasjer under selve høyblokkene..». lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Finn W. Fjellanger. 

 

De siste ukene  har Bøkebloggen hatt flere innlegg med fokus på bygge- og plansaker i kommunen – og i dette gjesteinnlegget forteller Finn W. Fjellanger at i forhold til byplanens angitte anbefalte høydebegrensninger for dette kvartalet som i utgangspunktet har de største angitte høydebegrensninger i Larvik, er høyden på det østre tårnet hele 117 % over høydebegrensningen

 Les hele innlegget til Finn W. Fjellanger  i sin helhet under snittegningene av Grandkvartalet. 

 

 

HØYDER OG ETASJEANTALL I GRANDKVARTALET .

Høydene og etasjeantall på bl.a. vestre h.h.v. østre tårnbygg fremgår av snittegningen ovenfor.

Som man ser av snittegningen, befinner det det seg  4 delvis «skjulte» etasjer under selve høyblokkene.

Over disse etasjene «stikker» høyblokkene opp. Totalt samlet etasjeantall for vestre tårnblokk medregnet underliggende etasjer, er på 12, mens det totale etasjeantall for østre tårnblokk er på i overkant av 9 etasjer. En skal også huske på at etasjehøyder kan være forskjellige. Normal brutto etasjehøyde for boligblokker regner å være 3 m, mens forretnings-/næringslokaler ofte har en brutto etasjehøyde på minimum 5 m. I Grandkvartalet skal det også for en stor del være forretnings-/næringslokaler på gateplan der etasjehøyden følgelig blir større enn 3 m.

Analogt kan man sammenlikne med Kvartal 9. I en høyde på ca. 5 m over omkringliggende gater er det bygget et «betonglokk» over hele kvartalet. Betonglokket danner et indre gårdsrom i kvartalet. Det blir derfor helt feil dersom man regner etasjeantall (og høyder) med utgangspunkt i høydenivået fra dette innvendige høyereliggende gårdsrommet. 

Sett i forhold til gjennomsnittlig beregnet terrengnivå er høyden på vestre tårnblokk i Grandkvartalet på ca. 32,5 m, mens den østre tårnblokken har en høyde på ca. 26 m i forhold til beregnet gjennomsnittlig terrengnivå.

Det som kanskje gir best inntrykk av høydene på bl.a. disse tårnene, er hvor høyt opp de rager i forhold til omkringliggende terreng og bygninger.  Det vestre tårnet som ligger ca. i midten av Grandkvartalet, rager 6,5 m over gatelegemet i Jegersborggate i krysset med Karlsrogate, og 1,5 m over taket på Felumbgården! Mens det østre tårnbygget rager 1 m over gatelegemet i Jegersborggate ved kysset med Scultzesgate! De fleste som er lokalkjent i byen, vil umiddelbart forstå hvor høyt dette blir. Det kan også her nevnes at det vestre tårnbygget har en overkant kote på 42,5 m (dvs. 42,5 m over havets overflate og ca. 39 m over Storgata), mens det østre tårnbygget har en overkant kote på 36,5 m.

I forhold til byplanens angitte anbefalte høydebegrensninger for dette kvartalet som i utgangspunktet har de største angitte høydebegrensninger i Larvik, er høyden på det østre tårnet hele 117 % over høydebegrensningen, altså mer enn dobbelt så høyt, på dette stedet der høydebegrensningen er satt til 12 m, mens det vestre tårnet er ca. 80% over høydebegrensningen, dvs. nesten dobbelt så høyt som høydebegrensningen som er 18 m på denne indre delen av kvartalet.

 

Larvik 21.04.2016

Finn W. Fjellanger

 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg » Bør Larvik Kommune slankes» 

 

Les også fredagens gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. » Bygge. Plansaker med forviklinger. » 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *