Bøkebloggen har siste ukene fått en del anonyme tips med forslag om innsparinger i Larvik kommune.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Bøkebloggen har siste måneden hatt flere innlegg om som har satt fokus på Larvik kommune. I etterkant av disse innleggene så har det kommet inn en del mailer og det er tydelig at disse sakene nå engasjerer mange innbyggere. Vi ønsker å lufte dette da det er store muligheter for at dette kan bli virkelighetn. 

Spørsmålet er hvordan skal kommunen klare å gjennomføre egen spareprosess uten å gå til det – etter Bøkebloggens oppfatning – nødvendige skritt å redusere antall ansatte i kommunen.  Det vil ikke bli lett. 
Første skritt er selvfølgelig å gå til ansettelsesstopp, hvilket Bøkebloggen regner med allerede er vedtatt?.  Neste skritt er den kjedelige prosessen med å si opp folk.

Hvilke kriterier skal man så sette for å si opp folk. Ansiennitet skal tas hensyn til. Det må nøye gjennomføres en vurdering om det er overtallighet i enkelte avdelinger/etater i kommunen.  For Bøkebloggen synes det åpenbart at staben rundt rådmannen bør slankes. I tillegg må det – som enkelte politikere har vært inne på – vurderes om nåværende rådmann nå bør byttes ut med en ny rådmann i forbindelse med kommunesammenslåingen med Lardal. Man sparer kanskje ikke direkte på dette skiftet av rådmann, men man kan i muligens få en ny rådmann som i større grad retter seg etter politiske vedtak om innsparinger. Kfr. rådmannens egenrådige utspill med utlysing av ny informasjonssjefstilling ved Areal og Teknikk, til tross for politisk vedtak om ikke å ansette nye medarbeidere.

Et stort problem slik Bøkebloggen ser det, er at rene tabber gjort av enkelte ledere i administrasjonen, ikke får konsekvenser for vedkommende. Eksemplene her er mange. Vi har vel alle friskt i minne den uheldige byggestoppen på et kommunal prosjekt på Veldre der byggesakssjefen gikk til det skritt å  stoppe byggeprosessen i et 1/2 år, som etterpå viste seg å være en ulovlig stoppordre. Som igjen medførte at kommunen  må ut med 4,6 mill. kr. til entreprenøren som ble utsatt for den ulovlige stoppordren.  Bøkebloggen regner med at denne stoppordren ikke ble gitt av byggesakssjefen uten at saken var løftet opp på et høyere plan og diskutert med sjefen for Areal og Teknikk, kommuneadvokaten samt også rådmannen. Så her har ganske sikkert flere enn 1 person avduket sin udugelighet. Dette bør få konsekvenser. I en innsparingsprosess har man her en gylden anledning til å gå til oppsigelse som et tiltak for å bli kvitt ansatte som ikke holder faglig mål. Vi tenker i første omgang på ledelsen i Planavdelingen, Kommunalteknikk og Byggesaksavdelingen m.m. Bøkebloggen spør seg: Hvilke kriterier ble satt forut for ansettelsen av ledelsen i siste omorganisering?. Ser vi her en gyllen mulighet til innsparing? Alle Larviks innbyggere har jo nå sett hvordan saken med Grandkvartalet har blitt behandlet og det viste seg at planavdelingen ikke gjorde noe forsøk på å avdekke påståtte manipuleringer av perspektivtegner til tross for mange advarsler om nettopp dette over en periode på 2 år. Først når kommunestyret forlangte at det skulle gjøres en uavhengig kontroll av disse tegningene, ble kontrollen gjennomført og manipuleringene dokumentert.

Samme skjedde i forbindelse med planavdelingens behandling av reguleringsplanen for Kvartal 9 , der det også ble manipulert med perspektivtegningene slik at både politikere og folk flest ble lurt. Denne manipuleringen ble behørig dokumentert i et par artikler i ØP med tilhørende bilde-/og fotodokumentasjon. Og mange politikere har i etterkant angret på at de var med på å vedta reguleringsplanen for dette kvartalet som har Jan Hansen som majoritetseier og som igjen er deleier i Grandkvartalet sammen med Finn Erik Røed.Hvordan kunne planavdelingen unngå å oppdage disse manipuleringene?   Bøkebloggen spør seg igjen: Hva med kvalifikasjonene hos ansatte i planavdelingen? Har man også her grunnlag for å si opp folk som ikke har de nødvendige kvalifikasjoner?  Nå har man en gyllen mulighet i forbindelse med en helt nødvendig innsparingsprosess, til å bli kvitt ansatte som ikke holder faglig mål. Mange spør seg også om integriteten til lederen for Planavdelingen i Grandkvartalsaken og Kvartal 9.

Vi leser også om nok en nylig tabbe gjort av kommunen, der kommunen går til innkjøp av en borettslagsleilighet uten å kontrollere om kommunen da kommer over tillatt eierandel på 10% i borettslaget. I etterkant av kjøpet oppdager man at eierandelen har blitt større enn 10% og er nødt til å selge leiligheten. Dette medførte nok et tap for kommunen, denne gangen på «kun» 105.000 kr. ved salget av leiligheten.
Ansvaret for denne tabben ligger vel i avdeling Eiendom så en må jo også stille spørsmålet om kvalifikasjonene hos ansatte i denne avdelingen. 

Kommunen bør i innsparingsprosessen som nå skal gjennomføres, kritisk gå igjennom arbeidsstokken, og vurdere om noen kanskje er overtallige samt også i tillegg vurdere om de har de nødvendige kvalifikasjonene som trengs i den jobben dem er satt til.

En ting er i hvert fall sikkert: Foreslåtte rehabilitering m.m. av Torstrand Skole til et formål som ennå ikke er fastlagt, må i det minste legges på is. Andre store kommunale investeringer som ikke er tvingende nødvendig, må også settes på vent til kommuneøkonomien bedres eller rett og slett ikke vedtas gjennomført.

 

Bøkebloggen satte 16 mars fokus på om Larvik kommune bør slankes. Innlegget kan leses her. 

Les også innlegget om et varsko til Styreleder og adm direktør i Larvik kommune. Innllegget kan dere lese her. 

Les også fredagens gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. » Bygge. Plansaker med forviklinger. » 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *