» Nok en gang er Dark Arkitekter ved Alv Skogstad Aamo og Grandkvartalet AS med Finn Erik Røed og Jan Hansen tatt med buksene rundt anklene». lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Thore Brastein. 

De siste ukene  har Bøkebloggen hatt flere innlegg med fokus på bygge- og plansaker i kommunen – og i dette gjesteinnlegget setter Thore Brastein fokus på at det er skremmende og sårende, noen ganger, å lese hva som skrives av støtteerklæringer til Grandkvartalet og det er synd å se hvordan noen innbyggere nærmest prostituerer seg for å innynde seg i de riktige kretser.

 Les hele innlegget til Thore Brastein i sin helhet under bildet av Grandkvartalet.

Østlandsposten hadde 8. april under tittelen Grand-seier! en stor reportasje om at nok en gang var Dark Arkitekter ved Alv Skogstad Aamo og Grandkvartalet AS med Finn Erik Røed og Jan Hansen tatt med buksene rundt anklene.
Det handlet om svært uriktige illustrasjoner og tegninger som i lang tid var brukt av utbygger og seg selv ? lokalavisa vår. Til tross for gjentatt faglig og korrekt informasjon og advarsler.
Vi tar på største alvor at det avdekkes så vidt betydelige avvik i enkelte av illustrasjonene til våre arkitekter, uttaler Finn Erik Røed i den samme reportasjen. Videre sier Røed: «Vi skal sørge for at illustrasjonene oppdateres og kvalitetssikres».

Likevel fortsetter ØP å bruke illustrasjoner som er sterkt manipulerende og feilinformerende og fortsetter å legge sitt eget hode på hoggestabben for sine abonnenter og lesere. De viser sin snevre og vinglete journalistikk til støtte for Grandkvartalet. At ØP er positive til Grandkvartalet i den form det har er en ærlig sak. Men hvorfor bruke informasjon og illustrasjoner de vet er uriktige? Da mister ØP sin troverdighet.

Likevel fortsetter Finn Erik Røed å bruke sterkt manipulerende illustrasjoner og videofilm under sin presentasjon tirsdag 19. april for «Ja til utbygging av Grandkvartalet». Selv med sine kjære applauderende rundt seg, står han frekk og freidig frem og ser Larvik rett i øynene med informasjon og bilder han vet er uriktige. Er det ikke slik at vi som foreldre skal ha ansvar og plikt til å lære våre barn god folkeskikk? Hva får et menneske til å gjøre det? Selv det så ikke ØP seg tjent med å gripe tak i. 

Likevel fortsetter Sune Trodal Thorstensen, Elise Landa Omsland og Trond Andersen å hevde at aksjonsgruppa ikke har noen bindinger. Til tross for at Grandkvartalet betalte for utgifter ved arrangementet og til tross for at ikke et kritisk spørsmål ble stilt. De har sikkert fulgt med i dialogen i ØP. Hva får intelligente og oppegående unge mennesker til å lukke øynene for realiteter? De fikk ikke en gang med seg at innleid foredragsholder stort sett foredro det samme som Gehl Arvhitects så kritisk skrev i sin rapport. Hva som betegner et vellykket bo- og bymiljø!

Undertegnede, sammen med flere, har fra dag en satt som kriterier at det vi skal legge fram skal være fakta, troverdig og skal kunne dokumenteres. Vi har nå gjennom de siste to, tre årene lagt ned ufattelig med timer for å samle informasjon, kunnskap og opplysninger. Vi har deltatt på møter i planutvalg, formannskap og kommunestyre. Vi har fotografert og besøkt andre byer for å se på gode og ikke minst dårlige byutviklinger og lest oss opp på hva som betegner – å lykkes som by.

Larvik Kommune kvesser nå sparekniven og må spare penger flere steder i sitt budsjett. Kanskje de mange millioner saken «Grandkvartalet» har kostet kommunen (inklusiv merkostnad ved å flytte datasentral) så langt, kunne vært brukt riktigere? Prosjektet Grandkvartalet AS skulle i sin nåværende form, allerede i 2014 etter forslag fra Svein Løsnes i Planutvalget, vært stoppet.

Det er skremmende, og sårende noen ganger, å lese hva som skrives av støtteerklæringer og det er synd å se hvordan noen innbyggere nærmest prostituerer seg for å innynde seg «i de riktige kretser».

Det kan være en tøff oppgave å stille seg til disposisjon og til hoggs i det offentlige. Det skal god helse og en god rygg til. La oss håpe Larvik en dag får stilt en diagnose og at svulsten kan fjernes. Da trengs det en god politisk og administrativ ledelse med rak rygg og god helse!

 

Thore Brastein

 

Les også også søndagens gjesteinnlegg fra Kjersti Stub Grøn » JA?! Til hva da egentlig ?» 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg » Bør Larvik Kommune slankes» 

 

Les også fredagens gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. » Bygge. Plansaker med forviklinger. » 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *