«I ØP 22. april kan man lese at det nå finnes 2300 underskrifter som støtter utbygging av grandkvartalet. Det burde i alle fall vært 23000, siden ingen har hørt om noen som ikke vil bygge ut grandkvartalet. .» lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger, tidligere bedriftseier og Høyre politiker John Flessum

Den siste uka har Bøkebloggen hatt flere innlegg med fokus på bygge- og plansaker i kommunen – og i dette gjesteinnlegget kommer John Flessum med noen sannheter etter å ha lest byggesjef Janne Balberg Kvisvik sitt innlegg i ØP 22 april. Dette er en enkel og grei orientering fra Larvik Kommunes byggesjef om hva saken egentlig gjelder. 

Les hele innlegget til John Flessum i sin helhet under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Grandaktivister vs. Realiteter.

I ØP 22. april kan man lese at det nå finnes 2300 underskrifter som støtter utbygging av grandkvartalet. Det burde i alle fall vært 23000, siden ingen har hørt om noen som ikke vil bygge ut grandkvartalet. Forklaringen er nok at de som har underskrevet på det feil formulerte spørsmålet mest er nettbrukere som er dårlig orientert på forhånd om hva saken gjelder.

De av aktivistene som måtte være interessert i realitetene i saken burde derfor  lese ØP samme dag, nemlig 22. april. Der kan man lese en enkel og grei orientering fra Larvik Kommunes byggesjef Janne Balberg Kvisvik, om hva saken egentlig gjelder. Her er et sitat av det viktigste:

« Fordi planer blir til gjennom en demokratisk prosess hvor både berørte myndigheter, naboer og andre kan komme med innspill, er det viktig at planer blir fulgt. Finner man ut at planen ikke virker, bør man i så fall endre planen. Dette for å sikre forutsigbarhet og likebehandling, i tillegg til demokratihensynet.

Det er likevel tilfeller der det ikke er hensiktsmessig eller mulig å bygge fullt ut i tråd med gjeldende regler. Det er for disse tilfellene åpnet for kunne gi dispensasjon. Dispensasjon kan kun gis etter søknad, og det må begrunnes hvorfor man bør få dispensasjon. Vilkårene for å få dispensasjon er imidlertid svært strenge, og det skal mye til for at vilkårene er oppfylt.»

Samtidig minner vi om at gjeldende byplan er evaluert og godtatt enstemmig av Larvik Kommunestyre høsten 2015.

Politikerne burde derfor ha en enkel oppgave med å avvise de byggeplaner som i disse dager legges ut til høring. Det riktige ville vel vært avvist høring for det omsøkte forslaget.

Bergslia 27. april 2016 John Flessum

 

Les også også søndagens gjesteinnlegg fra Kjersti Stub Grøn » JA?! Til hva da egentlig ?» 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg » Bør Larvik Kommune slankes» 

 

Les også fredagens gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. » Bygge. Plansaker med forviklinger. » 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *