«Tom Henning Ruud forteller i ØP at nå er alle illustrasjonene (perspektivtegningene) rettet opp og kontrollert.  Dette synes dessverre ikke å være tilfelle. ​ .» lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger,  Kjell Ronald Hansen

Les hele innlegget til Kjell Ronald Hansen i sin helhet under bildet. 


 

Bare tre korrekte illustrasjoner

I ØP den 4.5.16 forteller Tom Henning Ruud at nå er illustrasjonene (perspektivtegningene) rettet opp og kontrollert.  Dette synes dessverre ikke å være tilfelle. I følge den nye kontrollen datert 2.5.16 utført av BIM Partner AS, er bare 3 illustrasjoner av i alt 10 rettet opp av Dark Arkitekter. De resterende 7 illustrasjoner er altså hverken rettet opp eller kontrollert. Blant disse 7 illustrasjonene (perspektivtegningene) som ikke er rettet opp, er følgende de mest graverende og misvisende:

  1. Perspektivtegning av Grandplassen med utsyn til Karlsrogate (Frelsesarmenbakken).
  2. Perspektivtegning med ståsted Storgata med bl.a. passasjeåpningen mellom ny og gammel bebyggelse.
  3. Perspektivtegning med ståsted hjørnet Karlsrogate/Jegersborgsgate der bl.a. det vestre tårnet er inntegnet.
  4. Perspektivtegning med ståsted i Schultzesgate.

Dessuten gir perspektivtegningen av Grandkvartalet med det østre tårnet sett fra Prinsegata med ståsted sør for huset til tidligere glassmester Borch-Jensen et galt inntrykk. Dette skyldes at 2 etasjer av det østre tårnet nærmest er forsvunnet da disse blir borte bak gesimskanter p.g.a. synsvinkel/ståsted.

 Disse 4 perspektivtegningene har tidligere blitt oppdaget å være manipulerte, til dels grovt manipulerte. Dette fremgår bl.a. av BIM Partners kontroll datert 4.4.16 av perspektivtegningene, med referanser henholdsvis 08.02, 10.01, 09.03 og 05.01.

 Hvorfor er ikke samtlige illustrasjoner (perspektivtegninger) rettet opp og kontrollert? Dette må vi få en forklaring på! Kan vi i verste fall risikere at gale illustrasjoner fremdeles er en del høringsdokumentene for saken? I tilfelle må det være brudd på eventuelle lover og bestemmelser for høringsdokumenter.

 Hege Eick har også flere ganger gitt uttrykk for at manipulasjonene/feilene på illustrasjonene (perspektivtegningene) spriker i begge retninger. Er dette kanskje et dårlig forsøk på å bagatellisere manipulasjonene/feilene og en unnskyldning for at hun ikke tidlig tok tak i dette før politikerne bestemte at perspektivtegningene skulle kontrolleres av et uavhengig firma? Realitetene ifølge BIM Partner AS er derimot at kun en av perspektivtegningene delvis går i utbyggers «favør» ved at høydene på de to tårnene er vist ca. ½ etasje for høyt, mens derimot tårnenes bredder er vist for smale. Resterende manipulerte perspektivtegninger går alle i «favør» av tiltakshaver for å gi et fordelaktig og fordreid inntrykk av bygningsmassen og passasjen, innvendige plasser m.m.

 

Larvik 9.5.16

 

Kjell Ronald Hansen


 


 


 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *