Bedehuset satser 14 millioner på prosjektet sitt men nektes nå overbygg over sin planlagte uteservering.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lokalavisen har i dagens avis en stor sak om Bedehuset som nektes overbygg over sin planlagte uteservering. Bøkebloggen stiller derfor spørsmål om det er forskjellsbehandling når Grankvartalet Eiendom AS  akkurat har fått haste godkjent en  tillatelse til oppføring av et tilbygg til Pakkhuset på eiendommen gbnr. 3020/1986. Tilbygget inneholder en utvidelse av kjøkken og restaurant. Tilbygget har fått et areal på 90 kvm på bryggekanten. Eiendommen er i kommunedelplan for Larvik by avsatt til friområde. 

Her er administrasjonens begrunnelse for godkjenningen : «Det er positivt med steder som genererer mennesker og liv i Indre havn. Tiltaket er foreløpig og vil ikke stå i veier for fremtidige planer. Administrasjonen mener at det foreligger grunnlag for å innvilge midlertidig dispensasjon for omsøkte tiltak.»

Bøkebloggen lurer derfor på om administrasjonen ikke mener det samme om Bedehuset ? Bedehuset vil også bli et sted som generere mennesker og liv i indre havn. Vi håper inderlig at dette raskt løser seg slik at Pål Taklo og gjengen blir behandlet på samme måte som driverne av Pakkhuset. 

Her kan dere lese Larvik kommunes godkjenning av tilbygget på Pakkhuset.

Og her er vedtaket fra Larvik kommune hvor det godkjennes søknad om igangsettingstillatelse for hele tiltaket 

Les også Bøkbloggens tidligere innlegg om nye uteserveringer i indre havn og sentrum. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *