« Feil og manipulasjoner som arkitekt/utbygger bare i noen tilfeller er villige til å rette opp. Hvordan er det da mulig å ha en slik grenseløs tillit til arkitekt/utbygger og prosjektet i Grandkvartalet i sin helhet?​ .» lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Kjell Ronald Hansen

Les hele innlegget til Kjell Ronald Hansen i sin helhet under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Bjørn Atle Karlsens byutvikling

På kommentarsiden i ØP 18.5.16 har Bruce Atle Karlsen (AP) et innlegg om «Byutvikling og muligheter». Han skriver: »Å lete tilbake til en byutviklingsplan og strategi for Larvik by er utfordrende, mest fordi det nok ikke har vært noen…. Et levende sentrum er en av indikatorene for god byutvikling, men Larvik by har ikke et levende sentrum per dato…. Dette må vi gjøre noe med hvis Strategiplanen med mål om folkevekst og en befolkning med høyere kompetanse skal bli realitet…. Hvordan skal vi klare dette?  Vi må i alle fall begynne med å spørre oss selv hvorfor før vi spør hvordan.»

Også i den pågående diskusjonen om Grandkvartalet hevder han at vi har glemt hvorfor fullstendig og at vi derfor er dømt til å ørkenvandre gjennom en hel haug med steile fronter basert på centimeter, skygger og ramper. – Faktisk uttrykker han seg slik at jeg fristes å spørre: Har Bruce Atle Karlsen «sett lyset»?

Videre skriver Karlsen: «Kvartal 39 (Grandkvartalet) er unik, på mange måter; det er sentralt plassert, kan bli en katalysator for det grønne skiftet, kan virke som en «vifte» for forflytning fra sjøen og opp til torget, og vil ikke bli presedens (få følger) for annen byutvikling da kvartalet er regulert for «transformasjon».

La oss først fastslå: Reguleringsplankartet for Grandkvartalet utarbeidet av Dark Arkitekter viser at det vestre tårnbygget har kotehøyde 42,5 m og det østre tårnbygget kotehøyde 36,5 m i forhold til vannflaten som har kote 0. Høydene over terrenget er 32,5 m og 26,5 m. Høydebegrensningene for dette kvartalet i henhold til byplanen er 12 m i randsonen langs Prinsegata og Storgata, og 18 m i midtsonen av kvartalet. Derfor er overskridelsen for det østre tårnet som ligger i randsonen, hele 117 %, altså over dobbelt så høyt, og for det vestre tårnet 80 %, nesten dobbelt så høyt. Den øvrige foreslåtte bebyggelsen overskrider de anbefalte høydebegrensningene med fra 25% til 50%. Det dreier seg derfor om langt mer enn centimeter!

Karlsen hevder at Grandkvartalet er regulert for transformasjon og ikke vil danne presedens (få følger) for annen byutvikling. Men uansett betegnelse og uansett hva Karlsen måtte mene, tilsier altså bestemmelsene og retningslinjene i byplanen for dette kvartalet (vedtatt sept. mnd. 2015) at byggehøydene ikke skal overstige 12 m, eventuelt 18 m i midtsonen. – Og med tanke på presedens: I Bohuskvartalet har Liverød/Snøhetta allerede bl.a. planlagt et tårnbygg 33 m høyt bare et steinkast fra Bøkeskogen. – Hva er forresten et transformasjonsområde? Så vidt jeg vet kan tomta til Alfred Andersen være et slikt transformasjonsområde, fra industribygg til boligformål.

I forbindelse med Bruce Atle Karlsens tanker om byutvikling og muligheter vil jeg avslutningsvis spørre: Har Karlsen lest uttalelsene til Gehl Architects som tar tak i mange av svakhetene i prosjektet, – tidligere saksbehandler i Larvik kommune sivilarkitekt Arne Sigmund Tvetens mange kritiske merknader, Fylkeskommunens meget kritiske merknader  og kritiske merknader fra Larvik Bys Vel og øvrige store, lokale velforeninger, Larvik Historielag, Tolleroddens Venner, Kulturminneforeningen avd. Vestfold og to av byens sentrale, store borettslag og dessuten merknadene til Fylkeskonservatoren. Alle disse uttalelsene er i det store og hele samstemte. Hvordan er det mulig å se bort fra disse argumentene og all denne fagkunnskapen?

I den senere tid har det jo også blitt avdekket systematiske feil og manipulasjoner i perspektivtegningene/illustrasjonene til reguleringsplanen for Grandkvartalet. Feil og manipulasjoner som arkitekt/utbygger bare i noen tilfeller er villige til å rette opp. Hvordan er det da mulig å ha en slik grenseløs tillit til arkitekt/utbygger og prosjektet i Grandkvartalet i sin helhet?

Kjell Ronald Hansen

 

Bøkebloggen anbefaler ALLE  å ta en titt på Larvik kommunes hjemmeside under «Høringer». Kom med meninger og innspill om Grandkvartalet, frist 17 juni 2016 

Les også også tidligere gjesteinnlegg fra Kjersti Stub Grøn » JA?! Til hva da egentlig ?» 

 

Les også tidligere gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. » Bygge. Plansaker med forviklinger. » 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *