«Et helt annet alternativ er å utrede gjestehavn vest for Vestre brygge​ .» lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger,  Kjell Ronald Hansen

Les hele innlegget til Kjell Ronald Hansen i sin helhet under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Gjestehavn, molo og Tollerodden

 

Leiv Harald Bakke spør om vi virkelig bryr oss så lite om vår byutvikling som fraværet av leserbrev i ØP tilsier. Innbyggere i byen har jo blitt oppfordret til å komme med synspunkter/innspill til planene om gjestehavn og molo i Indre havn med de tre alternative løsningene. Han skriver videre: Mens utbyggingen av Grandkvartalet har vært gjenstand for utallige kommentarer,  riktignok stort sett fremført av de samme skribentene, har det vært påfallende stille rundt de nevnte gjestehavnutkastene.

Som mange sikkert har fått med seg er jeg en av skribentene som har engasjert meg i utbyggingen av Grandkvartalet. I den forbindelsen skulle jeg gjerne ha sett leserinnlegg fra atskillig flere av dem som er enige med oss. Jeg kan bekrefte at det er svært mange, fordi vi får stadig muntlige tilbakemeldinger! Men det er åpenbart mange som ikke er fortrolige med å skrive leserbrev og kommentarer.

I likhet med Bakke er også jeg svært opptatt av forholdene og mulige endringer i Indre havn. Men jeg håper ikke jeg blir oppfattet som en av «Tordenskjolds soldater» som dukket opp på hvert gatehjørne, som en gjenganger.

Kommunestyret vedtok før jul at plassering av gjestehavn med tilhørende molo tas ut av den helhetlige områdeplanen for Indre havn og gjennomføres i en separat prosess. Deretter ble rådmannens innstilling om å legge alternativene ut på høring vedtatt av formannskapet. Frp ville riktignok behandle det hele samlet og fikk tilslutning fra representanten til MDG og Sp. Denne tankegangen har mye for seg.

Jeg må si jeg er svært fascinert av Tollerodden, Skottebrygga og bryggene i Indre havn. Området representerer noe av det mest unike vi har.  Larviks identitet har utviklet seg gradvis. Helt grunnleggende er de naturgitte forhold med Bøkeskogen, det skrånende landskapet, som et amfi, mot sjøen. Og så Larviksfjorden hvor vi langt der ute skimter horisonten. Storslått og intimt. Dessuten har vi Farris/Farriselva og Lågen.

Senere har menneskene satt sitt preg på byen med byggevirksomhet som med tiden har blitt større og mer konsentrert. Dette menneskeskapte er ikke alltid like vakkert. Men vi har altså perler som Tollerodden med kirken og den omkringliggende bebyggelsen. Tollerodden som i stille vær skaper et slikt pittoresk vannspeil.

Maleren J.C. Dahl besøkte Larvik på 1800-tallet; så og foreviget dette vidunderlige panoramaet med fjorden og fullmånen i bakgrunnen. I dag henger en kopi av dette nasjonalromantiske maleriet «Larvik Kirke i måneskinn» som er en del av norsk kunsthistorie, på ordførerens kontor i Larvik rådhus.

Det er selvfølgelig svært viktig å bevare dette panoramaet. Og Tollerodden må for all del ikke forsvinne bak moloer og en skog av master og fritidsbåter. Likeledes bør mulighetene til å ta imot store seilskip ved østre brygge opprettholdes. Men jeg ser jo også behovet for gjestehavn innerst i Larviksfjorden. En løsning som ivaretar disse hensyn, kan være en gjestehavn mot Skottebrygga, det vil si alternativ 3 med visse modifikasjoner. Dette kan gjøres ved å trekke moloen tilbake og legge den rett ut for bryggerestauranten Skotta slik at Tollerodden kommer mest mulig til syne, og utvide gjestehavna tilsvarende mot vest for å opprettholde arealet i bassenget.

Alternativ 3 innbefatter også forslag til 2 nye utfyllinger. Men den minste fyllingen syd for innseilingen til gjestehavna virker svært ødeleggende for Tollerodden og må for all del fjernes fra forslaget. Den andre fyllingen langs Strandpromenaden bør avsluttes mot vest slik at seilskip og større båter fremdeles kan legge til på østsiden av Østre brygge.

Et helt annet alternativ er å utrede gjestehavn vest for Vestre brygge, og undersøke mulighetene for å fjerne lokket over det gamle havnebassenget for småbåter på utsiden av det tidligere fiskemottaket til Martin Pihl like ved Tollboden. En slik løsning ville skåne området ved Tollerodden og Skottebrygga for inngrep og beholde Østre brygge intakt.

Kjell Ronald Hansen

 

Les også gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. «Bedehusets pergola»

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *