«Hvorfor går det til stadighet så galt vedr plan- og byggesaker i Larvik?» spør byggmester og takstmann Oddvar Andreassen i dagens gjesteinnlegg.​

Les hele innlegget under bildet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Bygge- og plansaker

Enda en sak, oppe i Farris. Hvorfor går det til stadighet så galt vedr plan- og byggesaker i Larvik? Situasjonen fremstår nå mer kaotisk enn noen gang og i pressen er det til stadighet negative leserinnlegg/kommentarer. Uenigheten og motsetningene har nå blitt så store at vi ikke kan ha det slik lenger, ingen i vårt ellers gode lokalsamfunn er tjent med dagens situasjon.

I hvilken grad bør og kan vi kritisere de valgte politikere for alt dette? I utgangspunktet ikke mye da de folkevalgte er vanlige mennesker som oss andre i lokalsamfunnet, vi kan ikke forvente at de innehar all den kunnskapen som trengs for alltid å komme med riktig avgjørelse som kan «stå seg» i forhold til gjeldene lovverk osv.

Men de plikter allikevel å sette seg grundig inn i sakene og fatte sine avgjørelser etter beste evne, og da er de selvfølgelig avhengig av saksbehandlere som man forventer har tilstrekkelig kunnskaper.

Hvem trenger da kraftig kritikk? Jo, kommunens byggesaksavdeling, de gjør mange ganger en svært dårlig og mangelfull jobb og noen ganger sender de mottatte saker direkte over til planutvalget/»bygningsråd»for direkte behandling uten på forhånd og utarbeide grundig redegjørelse. Dette istedenfor å gjøre følgende tre enkle og nødvendige ting når det blir innsendt en plan- byggesøknad til det offentlige:

1. Kontrollere innsendt søknad, se om kart- og tegningsgrunnlag er riktig og at dette stemmer med terrenget. Til arbeidet trengs kun en vanlig målestav, en enkel regnemaskin og helt grunnleggende matematikkunnskaper.
Hvis- og når det blir oppdaget avvik skal søknaden sendes i retur til tiltakshaver med krav om justering slik at alt blir riktig før den videre behandling foretas. Hele denne eventuelle justeringsprosessen kan foregå uten at de valgte politikere bør informeres eller «tas med». En uferdig og feil søknad bør ikke ut i det offentlige.

2. Først når det foreligger riktige papirer skal saksbehandler undersøke saken og se om tiltaket er innafor eller utenfor gjeldene byplan, statlig plan- og bygningslov osv.

3. Etter at saken er vurdert i forhold til byplan og evt. gjeldene reguleringsplan, lovverket osv. skal saksbehandlere komme med en innstilling. Innstillingen er svært viktig og skal være en helt nødvendig profesjonell rettesnor til de folkevalgte, for bruk som ett verktøy ved behandling. I innstillingen skal den kommunale saksbehandleren ved behov komme med kommentarer eller merknader vedr små justeringer ved tiltaket. Deretter skal saksbehandleren gi en grundig redegjørelse om alle sider til politikere. Ved store avvik skal saken anbefalt avvist.

Først når politikere får overført riktig grunnlag med innstilling fra kommunens egen byggesaksavdeling kan sakene behandles, da vil de kunne unngå som nå at det til stadighet gjøres feil vedtak som ikke er i henhold til lovverket m.v. og som igjen fører til harme og hoderisting blant byens borgere.

Politikere vil få en mye enklere hverdag enn det kaoset som oppstår i dag p.g.a. slett, manglende eller dårlig forarbeid. I tillegg vil vi unngå at det til stadighet blir godkjent tiltak som ikke er i henhold til vedtatt kommuneplan og plan- og bygningslov, slik som de nye høye byggene oppe i sentrum osv.

En annen viktig gevinst ved å få en grundig/riktig kommunal behandling på forhånd der alle sider er belyst er at naboer og gjennaboer også blir kjent med lover, og regelverk osv. Videre at de blir kjent med viktige punkt som kan brukes ved Deres eventuelle anke senere.

Blir det fra kommunens byggesaksavdeling levert en positiv innstilling/merknad til politikere i planutvalget som går utover lovverk m.v. må det opplyses om det og om risikoen et slikt vedtak senere kan medfører.

Hvis en berørt nabo eller gjennabo skaffer seg en skarp advokat og vedkommende advokat skulle finne ut at et eventuelt vedtak er fattet etter slett, manglende eller dårlig kommunal forarbeid og at vedtaket ikke er i henhold til godkjente byplan eller lovverket forøvrig kan kommunen få et erstatningskrav som kan bli så stort at det kan bli behov for kommunen å betale beløpet i flere avdrag, dette er skummelt.

For tiltakshavere vil god kommunal saksbehandling også hindre betydelig merutgifter i forbindelse med generell utsettelse, omarbeidelse av planer og kostnader til unødvendig høringsuttalelser osv. De ville da også forstått at en allerede vedtatt byplan- og statlige plan og bygningslov er ikke noe en kommune kan vedta seg bort i fra.

Med tanke på «blunderen» som nå nylig er gjort oppe på Veldre av «kommunens folk» og som nå har kostet skattebetalere unødvendig 4,6-7 mill i utgift er jeg sterkt i tvil om at den kommunale byggesaksavdeling har den riktig fagkunnskapen eller viljen til å komme med de riktige anbefalinger i fremtiden.

Trengs det en skikkelig opprydding i kommunens byggesaksavdeling? Er det en del i ledelsen som burde ha riktigere faglig tyngde/utdannelse?

Oddvar Andreassen

 

Ta også en titt på torsdagens innlegg om problemene med kloakklukt i sentrum av Larvik. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *