» Anarki skal ha, som mange andre ord, sitt utspring fra «gamle grekere» og skal bety fravær av et styre eller styring.«, lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Thore Brastein. 

De siste ukene  har Bøkebloggen hatt flere innlegg med fokus på bygge- og plansaker i kommunen – og i dette gjesteinnlegget setter Thore Brastein fokus på hva som er så spesielt med våre folkevalgte og vår administrasjon i Larvik kommune?

 Les hele innlegget til Thore Brastein i sin helhet under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Anarki i Larvik ?

Anarki skal ha, som mange andre ord, sitt utspring fra «gamle grekere» og skal bety fravær av et styre eller styring. Det kan ha følgende betydninger: Fravær av noe form for politisk autoritet og/eller sosialt hierarki, politisk uorden og forviring. Eller fravær av styrende prinsipper, som for eksempel felles standarder og formål. Det henspeiler på lovløshet.

For noen få år siden ble jeg engasjert av et forholdsvis stort entreprenørselskap i Oslo til å gjennomgå selskapet. De ansattes forhold til ledelsen og selskapet og vise versa. Ledelsen følte de hadde mistet kontrollen og styringen var fraværende. Økonomien begynte å bli preget av forholdene. Etter noen måneders arbeid og undersøkelser ble overraskelsen stor i selskapet når jeg fremla min rapport med en klar konklusjon: Selskapet led av svak ledelse og bar preg av anarki.

De ansatte gjorde som de ville. De kom og gikk når det passet og spisepausene var mer enn lange. Arbeidet som ble utført bar etter hvert preg av dette. Likegyldighet. Eiere og ledelse var misfornøyd og fryktet framtiden. De ansatte trivdes som fisken i vannet og ønsket ikke endringer. De gjorde som de ville og var fornøyd. Det var de som styrte. De evnet ikke å se konsekvenser?

Alt dette til tross for at selskapet hadde ord på seg som faglig sterke og seriøse, hadde en normal ledelsesoppbygging, klare eierforhold, tillitsmannsapparat og fagforening. Men ledelsen hadde mistet kontrollen, oversikten og ikke minst hadde de mistet respekten.

Etter at undertegnede, fra nært hold, de siste 2- 3 årene har fulgt med i by- og boligutviklingen i Larvik Kommune har jeg en vond følelse av å gjenkjenne flere av elementene fra mine erfaringer i Osloselskapet.

Mangelfull og svak ledelse og lite faglig dyktighet. Mangelfullt mot, mangelfull evne til å styre og frykt for å bli upopulær. Mangelfull respekt for eller uvitenhet om vedtatte byplaner, vedtekter og formingsveileder. Mangelfull faglig kriterier ved ansettelser. Beslutningsvegring eller fravær av grunner som skremmende og alvorlig minner om vennskap, kjennskap og om korrupsjon?

Når jeg da ved flere anledninger har fått det klarlagt at ordfører, rådmann og kommunestyrets medlemmer stort sett forholder seg til innstillinger fra kommunens kommunalsjef og hans virksomhetsleder i planavdelingen, må det bære galt av sted. Da hjelper det ikke at inneforstående og alle utenforstående og høyt faglige uttalelser, rapporter, dokumentasjoner og kontroller fra inn- og utland kommer med til dels svært kritiske kommentarer og råd. Hva er så spesielt med våre folkevalgte og vår administrasjon? Gang etter gang?

Det er en skandale for Larvik Kommune, –

det har utbyggerne forstått og vet å utnytte – dessverre!

 

PS -I dag tidlig ringte en av mine mentorer i sin fortvilelse over styre og stell i Larvik. En fantastisk og høyt respektert 88 år gammel skytebas fra mine år i Heimevernet. Han ringer sjelden, Gunnar. Alltid forsiktige, men likevel med en snerten, skarp og bestemt undertone. Han er det mest «vettuge» og elskelige mennesker jeg vet om. Han var rett og slett sint!

I dag tør jeg påstå at om «Ja til Grandkvartalet» har noe over 2000 venner – vel så har vi som er «Ja til Grandkvartalet, men i en annen utgave» de resterende 42000 som venner.  Kanskje noe å tenke på for de folkevalgte?

Takk for utrolig støtte!

 

Larvik, 30. mai 2016.

Thore Brastein

 

Les også også tidligere gjesteinnlegg fra Kjersti Stub Grøn » JA?! Til hva da egentlig ?» 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg » Bør Larvik Kommune slankes» 

 

Les også tidligere gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. » Bygge. Plansaker med forviklinger. » 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *