«Millionene renner ut i strie strømmer. Hva skal vi si om det?» sier byggmester og takstmann Oddvar Andreassen i dagens gjesteinnlegg. 

Les hele innlegget i sin helhet under bildet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Plansaker med forviklinger

Takker Ruud for kommentaren på mitt innlegg fra 08.06 i dagens avis. Minner Rud om at undertegnede aldri har nevnt noen kommunale ansatte med navn men forstår at han føler seg truffet. Ruud skriver at han ikke er enig eller ikke forstår min påstand om slett, manglene eller dårlig kommunalt forarbeid. Skal komme med kun ett par- tre GROVE eksempler på dette:

GRANDKVARTALET. Nå har man holdt på i mange år å diskutert om tegningene er manipulert eller ikke, det gikk så langt at kommunen selv ikke kunne finne ut av det men måtte leie inn eksterne firmaer til denne jobben. Dette er en komplett skandale og unødvendig bruk av skattekroner.

Hadde min oppskrift punkt en i innlegget fra 08.06.16 tidligere blitt fulgt hadde alt dette vært unødvendig, oppskriften sier, sitat:

1. Kontrollere innsendt søknad, se om kart- og tegningsgrunnlag er riktig og at dette stemmer med terrenget. Til arbeidet trengs kun en vanlig målestav, en enkel regnemaskin og helt grunnleggende matematikkunnskaper.

Hvis- og når det blir oppdaget avvik skal søknaden sendes i retur til tiltakshaver med krav om justering slik at alt blir riktig før den videre behandling foretas. Hele denne eventuelle justeringsprosessen kan foregå uten at de valgte politikere bør informeres eller «tas med». En uferdig og feil søknad bør ikke ut i det offentlige.

Det kan nå og har i lang tid kunne konstateres at søknader fra Hansen/Røed vedr Grandkvartalets yttermål m.v. ikke er i henhold til kommunale overordnede bestemmelser og at innsendt materiell er manipulert, skal det være slik? Skal kommunen behandle søknaden da? Det kan vel ikke godkjennes noe som ikke er i henhold til bestemmelser eller lovverk, eller kan det det?

Kommunens administrasjon visste eller burde vite etter en intern kontroll (som dessverre uteble) at innsendt materiell ikke stemte med terrenget og at søknaden ikke var i henhold til kommunens overordnede planer eller lovverk forøvrig.

På tross av dette bestemte planutvalget i møte den 17.06.2014 (for to år siden!) å sende saken ut på høring. Dette var en grov feil. Etat/byggesjef Janne Balberg Kvisvik eller hennes folk burde kontrollert og stoppet saken da. Saken burde vært sendt tilbake til tiltakshavere for justering men det ble den dessverre ikke.

Først 21.04.16 forklarte byggesjef Janne Balberg Kvisvik i ØP hvordan plan- og bygningsloven skal forstås og brukes. Det var lovlig sent, denne «flaggingen» burde SENEST ha kommet i planutvalgets møte den 17.06.2014.

Jeg skal komme med en tøff påstand: Hadde kommunens byggesaksadministrasjon behandlet saken på riktig måte hadde Grandkvartalet kunne vært under oppføring i dag. For tiltakshavere som ønsker å drive lønnsom «butikk» må dette være trist å vite.

VELDRE. Blunderen som nå nylig er gjort oppe på Veldre av «kommunens folk» og som nå har kostet skattebetalere det ufattelig høye og unødvendig beløp på 4,6-7 millioner kroner. Hva skal vi si om det?

TORGET. Selv om dette mulig ikke ligger direkte innunder Tom Henning Ruud og Janne Balberg Kvisvik sitt kommunale «departement» og kan være en gammel sak er den like fulgt kommunal. Klarer vi å komme under reparasjonskostnader på det ufattelig høye å unødvendige beløp 10 millioner kr her? Hva skal vi si om det?

Det begynner totalt sett å bli mange unødvendig og bortkastede skattekroner p.g.a. tidligere og nåværende slett, manglene eller dårlig kommunalt forarbeid. Millionene renner ut i strie strømmer. Hva skal vi si om det?

Til Kvisvik, Ruud og alle andre Larvikborgere, GOD SOMMER, nå er det ferie.

Oddvar Andreassen

 

Les også tidligere gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. » Bygge. Plansaker med forviklinger. » 

Ta også en titt på Bøkebloggens innlegg om problemene med kloakklukt i sentrum av Larvik. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *