«Er denne høringen juridisk holdbar?» spør Kjell Ronald Hansen i dagens gjesteinnlegg. 

Les hele  innlegget under bildet.

 

 

Høringsfristen for Grandkvartalet er i ferd med å løpe ut, nærmere bestemt 17. juni. Men det er et overordnet og påtrengende spørsmål som hefter ved det hele: Er denne høringen juridisk holdbar? Er det forsvarlig at høringsdokumentene om Grandkvartalet inneholder gale og villedende fremstillinger / illustrasjoner av prosjektet?

Utbygger har ikke villet rette på 7 av 10 perspektivtegninger/illustrasjoner som er en del av høringsdokumentene. Det ble som vi vet, meddelt av leder i planavdelingen i Larvik kommune Hege Eick i et møte med politiske representanter i planutvalget 10.5.16. – Det er helt utrolig at planavdelingen ikke har forlangt korrekte perspektivtegninger/illustrasjoner, men bare tatt utbyggers ønsker og håndtering av saken til etterretning.

Disse 7 perspektivtegningene/illustrasjonene er jo tidligere bekreftet av BIM Partners å være feil i likhet med de 3 øvrige, og det er faktisk i disse 7 at utslagene er størst og grovest. Det fremgår av BIM Partners kontroll 4.4.16. med inntegnede korrigeringer som er helt udiskutable.

Ifølge bestemmelsene for en byggesakshøring skal den inneholde reguleringsplankart og reguleringsplandokumenter som er juridisk bindende. Men høringen skal også suppleres med perspektivtegninger / illustrasjoner som skal synliggjøre og forklare tekniske byggetegninger i plan/snitt på en lettfattelig måte. Disse perspektivtegningene/illustrasjonene skal på sett og vis garantere for at ufaglærte, bl.a. politikere, skal kunne forstå og ta beslutninger på et riktig grunnlag. Det må derfor være full overensstemmelse mellom reguleringsplankartet med koter og perspektivtegningene / illustrasjonene. Alt annet er manipulasjoner og villedende markeds- og reklameframstøt.

Jeg mener derfor at denne høringen inneholder dokumenter / elementer som er rettsstridige og at fristen må forlenges inntil alle perspektivtegningene / illustrasjonene er rettet i henhold til reguleringsplankartet for Grandkvartalet. Jeg vil minne om at avvikene flere steder er svært store som for eksempel passasjeåpningen mot Storgata med 37 % økning (fra 6 m til 8,2 m) i forhold til reguleringsplankartet. Mot Prinsegata er økningen på passasjeåpningen bortimot 100%. Også illustrasjonene av Grandplassen og passasjen gjennom kvartalet viser betydelig større arealer enn det vi vil få ifølge reguleringsplankartet som jo er juridisk bindende.

Jeg er overbevist at når avvikene er så entydige i favør av tiltakshaver / utbygger så dreier det seg om manipulasjoner for å gi et fordelaktig, men svært uriktig inntrykk av bygningsmassen, passasjeåpninger, innvendige passasjer, plasser m.m. I hvert fall må korrekte dokumenter, tegninger og illustrasjoner følge høringen.

Jeg kan ikke tenke meg at jeg er den eneste som reflekterer over dette. Spørsmålet blir da: Hvorfor tar ingen tak i dette? Det er jo egentlig helt absurd; det er jo lovstridig! Og det er selvfølgelig feil saksbehandling. Med tanke på rådmannen, teknisk etat med planavdelingen og deres ledere, og ikke minst politikerne, våger jeg å bruke så sterke uttrykk som tjenesteforsømmelse og ansvarsfraskrivelse.

Kjell Ronald Hansen

 

Les også tidligere gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. » Bygge. Plansaker med forviklinger. » 

Ta også en titt på Bøkebloggens innlegg om problemene med kloakklukt i sentrum av Larvik. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *