«Thore Liverød har igjen vist at han er i stand til å fremme visjonære utbyggingsplaner.» sier Finn W. Fjellanger i dagens gjesteinnlegg. 

Les hele innlegget i sin helhet under bildet.


 

Et spenstig signalbygg

Alfa Eiendom v/Thore Liverød har totalt forandret planene for utbyggingen av Bøkestredet. Med sitt nye forslag utarbeidet av Snøhetta, settes en standard som – hvis dette blir en realitet – vil bli et meget positivt bidrag til byutviklingen i motsetning til enkelte andre prosjekter som nylig er oppført eller er planlagt oppført i Larvik med spesiell henvisning til bl.a. Kvartal 9 og de foreliggende planene for Grandkvartalet.

Thore Liverød har igjen vist at han er i stand til å fremme visjonære utbyggingsplaner. Og det er også tydelig at han forholder seg til kommunedelplanen for Larvik by når det gjelder angitte anbefalte høydebegrensninger.

Rent umiddelbart virket utbyggingsforslaget meget tiltalende selv om detaljene ikke fremgår av ØPs omtale av prosjektet den 15.6.

Hvorvidt prosjektet er realistisk i forhold til kommunens behov og alternative mulige løsninger for Larvik Læringssenter, skal jeg ikke begi meg inn på. Men en samlokalisering av Norskskolen, Verket og Voksenopplæringen er absolutt positivt i forhold til dagens situasjon med pendling for disse virksomhetene mellom fem bygg spredt rundt i kommunen.

Men rent arkitektonisk og ikke minst med hensyn til materialvalget virker dette som et godt forslag og kan bli det nye signalbygget i Larvik. Dessverre drukner Larviks nyeste signalbygg «Bølgen» i et hav av blokker.

Finn W. Fjellanger

 

I ØP 9. juni skriver Thore Brastein i svært klare ordelag hva utallige Larvik-borgere synes å mene om byens ledelse, politisk og administrativt,

Les også også tidligere gjesteinnlegg fra Kjersti Stub Grøn » JA?! Til hva da egentlig ?» 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg « Bør Larvik Kommune slankes» 

 

Les også tidligere gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. » Bygge. Plansaker med forviklinger. » 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *