» Dette må bety at Røed har kontakt med helt andre politiske miljøer i byen enn politikerne i kommunestyret som enstemmig har vedtatt planen.» lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger, tidligere bedriftseier og Høyre politiker John Flessum

Les hele innlegget under bildet. 

 

 

Mer støtte til utbygging

I 3 innlegg i Ø.P. 20. og 22. juni 2016 ser bidragsytere i fyldige innlegg fram til at Grandkvartalert kan bli gjennomført, med alle de fordeler som alle ramser opp, og som alle tidligere leserinnlegg har sagt seg enige i. De 3 siste bruker minst ¾ av plassen viet det vi alle er enige om. Problemet er at utbygger vil gjøre dette på sin egen måte, fullstendig uten hensyn til hva byens myndigheter mener og har framlagt i egen plan for byens utvikling. En av dem, Lars Ueland Kobro er, så vidt vites, ansatt i firma som bl.a. bedriver byutvikling. Også han uttaler seg som om en byplan ikke finnes. Dette etter han på forhånd informerer oss om at « det viktigste virkemiddel en kommune disponerer over er sin planmyndighet. Gjennom å stimulere ønsket, og blokkere for uønsket utvikling kan kommunen gjennom planvedtak gradvis forme lokalsamfunnet,…..og som tiltakshavere så kan fylle med innhold.» Akkurat slik har Larvik kommune valgt å gjøre, laget en plan som de da forventer at tiltakshavere fyller ifølge planen. Kobro mener altså at utbyggers ønsker og planer skal gå foran kommunens egen plan. Er det slik man bedriver byplanlegging, Kobro?

Også B.E. Brandsæter Helgeland har behov for å gjenta alle fordeler man kan vente seg ved utbygging av Grandkvartalet. 1-2 etasjer ekstra kan ikke stoppe prosjektet mener han. Dette er lettvint håndtering av en av byens viktigste beslutninger for byens framtid. Så vidt vites har utbygger tidligere fått godkjent 1-2 etasjer utover hva byplanen sier, men var ikke fornøyd med dette. De ville ha 5-6 etasjer ekstra. «Dette ligger innenfor det slingringsmonn man må kunne regne med innenfor et transformasjonsområde» hevder utbygger Finn Erik Røed i sitt leserinnlegg, som satser på at folk flest ikke helt vet hva «transformasjonsområde» innebærer. Å transformere er ganske enkelt å omforme, slik alle ombygginger er. Hva skal man legge planer for, dersom de skal kunne avvike med å doble høyder? Etter ¾ med skryt og påstander avslutter Røed med en del freidige påstander. For å få til alt dette må han balansere økonomien med å bygge boliger i høyden. Han innrømmer da i alle fall at boligdelen kun har med økonomien å gjøre, og vil ikke påvirke skrytepakken foran slik det har vært hevdet før, og som også de to foran nevnte skribenter mener det er. Boligdelen, d.v.s. høydene er der kun av økonomiske hensyn. De vil ikke influere på noe av alt det som angår byutvikling for øvrig. Økonomien i slike prosjekter er ene og alene utbyggers ansvar og må ikke ha noe med kommunens avgjørelser å gjøre. Da ville kommunen kunne komme opp i uholdbare tilstander i framtiden. Så avslutter Røed med en utrolig freidig påstand.

«Grandkvartalet er definert som et transformasjonsområde og byplanens høydeangivelser er retningsgivende. Vårt forslag er derfor ikke et brudd på byplanen. Det er et resultat av en bred politisk ønsket utvikling for Larvik». Dette må bety at Røed har kontakt med helt andre politiske miljøer i byen enn politikerne i kommunestyret som enstemmig har vedtatt planen. Det er slike arrogante holdninger som har skapt problemene med utbyggingen av Grandkvartalet. En utbygging alle ønsker seg, men ikke for enhver pris.

John Flessum 

 

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han skriver varmt om Snøhettas planer for Bøketunet.

Les også innlegget fra Finn W Fjellanger som skriver om Alfa Eiendom sine planer i sentrum. 

Les også innleggene fra Bøkebloggen angående pågående saker i Planutvalget. Hvem har sagt hva ?

Les også tidligere gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. » Bygge. Plansaker med forviklinger. » 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *