«Ikke minst må administrasjonen passe seg vel for å komme med uriktige anklager overfor innbyggere i Larvik». lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Finn W. Fjellanger. 

Les hele hans innlegg under bildet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

I Planutvalgets (PU) møte den 21.06.16 tok følgende 4 representanter av PU : Julien Piombino (MPG), Øyvind Hunskaar (Sp), Gunnar Eliassen (SV) og Marie Offenberg (H) under Eventuelt opp det meget uheldige leserbrevet som administrasjonen v/Tom Henning Ruud og Hege Eick hadde i ØP den 17.06.16 der Ruud/Eick anklaget Kjell Ronald Hansen med flere (der jeg er inkludert i «med flere») for å fare med usannheter når det gjelder vår fremstilling av det som Hege Eick sa i PU-møtet den 10.05.16.

I sitt innlegg i ØP den 17.6. uttalte Ruud/Eick bl.a. følgende: «Det vi ikke aksepterer er at dere (les: Kjell Ronald Hansen og bl.a. undertegnede) farer med usannheter. Administrasjonen har ikke på noe tidspunkt, heller ikke i planutvalgsmøtet den 10.mai, gitt utrykk for at tiltakshaver motsetter seg å legge fram korrigerte perspektiver og illustrasjoner».

Som svar på Marie Offenbergs spørsmål i PU-møtet den 10.5 om hvorfor kun 3 av i alt 10 uriktige perspektivtegninger i Grandkvartalsaken var rettet opp, svarte Hege Eick den gangen: «Det passer ikke tiltakshaver å rette opp de øvrige uriktige perspektivene». Dette utsagnet ble også referert av Kjell Ronald Hansen og undertegnede i hvert av våre respektive innlegg i ØP.

 I siste PU-møtet den 21.6 refererte de overnevnte politiske representantene det Hege Eick sa i møtet den 10.05.16, der hun uttalte: «Det passer ikke tiltakshaver å rette opp de øvrige uriktige perspektivene».

I stedet for å beklage seg og gi en uforbeholden unnskyldning for sine anklager i Ruud/Eick?s felles innlegg i ØP, forsøker H. Eick seg på en slags forklaring der hun riktignok innrømmet at hun ikke har klart å formidle det hun egentlig mente, og bega seg inn på en meget uklar redegjørelse omkring andre forhold ved høringen og uttalte til slutt at «Uansett blir dette feil».

At Tom Henning Ruud i leserinnlegget også bebreidet oss at vi ikke var til stede på bl.a. PU-møtet den 10.5, er også spesielt siden ikke heller Ruud var til stede på dette møtet. På møtet var de politiske representantene samt 1 tilhører. Og vi har fått våre opplysninger fra flere av de tilstedeværende, slik at vi har våre ord i behold. Hva som ble sagt i sakens anledning på PU-møtet den 10.5, ble også bekreftet av 4 av de politiske representantene på møtet den 21.6 og som også var til stede på møtet den 10.5.

Det vises også til ØP»s dekning av denne saken under overskriften «Leserbrev slaktes» den 22.6.

For øvrig må jeg berømme de 4 nevnte politiske representantene for at de tok tak i denne meget kjedelig saken og fremmet den under eventuelt på PU-møtet den 21.5. Spesielt vil jeg fremheve den meget saklige og godt forberedte representanten Marie Offenberg som var «saksordfører» for de 4 som tok tak dette. Hun fremstår som er verdig og uredd politiker som tør ta tak i saker som bl.a. ikke «tåler dagens lys». All ære til henne og de øvrige 3 nevnte politiske representantene.

En beklagelse og uforbeholden unnskyldning overfor oss som ble anklaget av Ruud/Eick for å fare med usannheter i innlegget i ØP den 17.6, hadde så absolutt vært på sin plass. Ikke minst må administrasjonen passe seg vel for å komme med uriktige anklager overfor innbyggere i Larvik.

Larvik 22.06.16

Finn W. Fjellanger

 

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han skriver varmt om Snøhettas planer for Bøketunet.

Les også innlegget fra Finn W Fjellanger som skriver om Alfa Eiendom sine planer i sentrum. 

Les også innleggene fra Bøkebloggen angående pågående saker i Planutvalget. Hvem har sagt hva ?

Les også tidligere gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. » Bygge. Plansaker med forviklinger. » 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *