Advokat Andersen bes sende regning pålydende kroner 27 125,- inkl. mva. til Larvik kommune i forbindelse med reguleringsplan Allum skytebane

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak av 12.01.2016, slik at Aasrum får dekket sine saksomkostninger i forbindelse med opphevingen av reguleringsvedtaket for Allum skytebane med kroner 27 125,- inkl. mva.

Advokat Andersen bes sende regning pålydende kroner 27 125,- inkl. mva. til Larvik kommune. Kommunen anmodes om å utbetale beløpet i samsvar med Fylkesmannens vedtak, jf. forvaltningsloven § 36 tredje ledd.

Fylkesmannens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 28. 

 

Hele vedtaket fra Fylkesmannen ligger ute på Larvik kommunes høring side og kan leses på denne linken. 

 

Les også innleggene fra Bøkebloggen angående pågående saker i Planutvalget. Hvem har sagt hva ?

Les også tidligere gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. « Bygge. Plansaker med forviklinger. » 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *