«Det etterspørres en korrekt oversikt med forklaring på hvilke arealer som blir nye næringsarealer i prosjektet«. lyder ordene til lørdagens gjesteblogger Finn W. Fjellanger. 

Les hele innlegget under bildet. 


Skisse fra ØP 20 juni 2016.

Tallmagi

I ØP den 20.06 har Finn Erik Røed en kommentarartikkel med tittelen: «Grandkvartalet bidrar til vekst». I artikkelen skriver han at kvartalet vil inneholde 12.000 kvm næringsarealer, hotell- og konferansefasiliteter, auditorium, butikker, mathall, serveringssteder og kontorer.

I den samme artikkelen lå det ved en tegning som forklaring til arealene det vises til. Dessverre ble denne tegningen som lå ved artikkelen så liten at den var uleselig. Han fikk derfor satt inn tegningen i noe større målestokk i ØP neste dag (21.06) der div. typer næringsarealer m/arealangivelser fremgår.

Dersom man legger sammen alle arealene som fremgår av tegningen, får man et samlet areal på ca. 7700 m2 der det bl.a. inngår de eksisterende arealer i 1. etg. og u. etg. på hovedfløyen av Grand hotell og som skal bestå etter utbyggingen (ikke rives). I tallet er det også inkludert nye arealer i fløyen som skal rives og som ligger langs Romberggaten, mens eksisterende arealer i denne fløyen som altså skal rives og som i dag inneholder Blomsterhaven og bakenforliggende «festlokale», ikke er trukket fra i et «regnskap» over nye nærings tilleggsarealer. Likeledes er det medtatt 2 arealer på h.h.v. 130 m2 og 160 m2 som er benevnt bolig/kontor der det sannsynligvis på nåværende stadium ikke er avklart om disse arealene skal bli bolig- eller kontorarealer.

Trekker man fra nye næringsarealer for den delen som blir liggende langs Romberggt. (og som skal erstatte gml. del som skal rives) og som for enkelhetssyn er antatt lik nye næringsarealer på samme sted,  og eksisterende lokaler i 1. og u. etg. av hotelldelen som ikke skal rives, får man et samlet areal med «nyskapte» næringslokaler på anslagsvis ca. 5200 m2. Dersom man også trekker fra de arealene som er benevnt kontor/bolig, og regner med at disse blir bolig, får man et samlet nytt næringsareal på ca. 4900 m2.

Regnestykket over er noe forenklet, men gir et overslag over nye netto næringsarealer som avviker fra oppgitte areal på 12000 m2 (hvis dette arealet er ment å være nye næringsarealer i prosjektet) basert på den enkle tegningen med arealangivelser som var publisert i ØP den 22.06.

Det etterspørres en korrekt oversikt med forklaring på hvilke arealer som blir nye næringsarealer i prosjektet og hva nettoarealet som representerer «nyskapte» næringsarealer, blir der man trekker fra de arealene som skal rives i østfløyen langs Romberggt.

 

Finn W. Fjellanger

 

Les også Egil Lærums Åpne brev til rådmannnen hvor han etterlyser svar.

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han skriver varmt om Snøhettas planer for Bøketunet.

Les også innlegget fra Finn W Fjellanger som skriver om Alfa Eiendom sine planer i sentrum. 

Les også innleggene fra Bøkebloggen angående pågående saker i Planutvalget. Hvem har sagt hva ?

Les også tidligere gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. » Bygge. Plansaker med forviklinger. » 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *