18600 personer dør på sykehjem hvert år. Det er 48 prosent av alle som dør i Norge. 


 

Bøkebloggen har de siste månedene hatt flere innlegg om Omsorgssaker. I lørdagens VG ble det lagt frem en fersk norsk studie som viser at halvparten av våre kjære som dør på norske sykehjem har en smertefull død. Skremmende !

Alt for mange av pasientene på norske sykehjem opplever fortsatt uakseptabelt høye smertenivåer og plagsomme symptomer ved livets slutt. Dette understreker det store behovet for retningslinjer, bedre gjennomføring og utdanning av sykehjemspersonalet. Pasientene er veldig syke når de kommer inn med mange sammensatte sykdommer og de får i gjennomsnitt syv til åtte forskjellige medikamenter. 

Personene som har laget studien mener nå at samhandlingsreformen, som overførte ansvaret for oppfølging av pasienter fra sykehusene til kommunene, har gjort situasjonen verre på allerede pressede sykehjem som ofte bare har en lege i 20 prosent stilling.

Vi håper nå at ansvarlige politikere og ledere tar tak i dette. Denne saken gjelder faktisk oss alle etterhvert og ingen av oss vil vel oppleve en smertefull død på et sykehjem ?

Hele artikkelen om den nye studien kan leses i gårsdagens VG på denne linken. 

 

Bøkebloggen skrev 9 mars  innlegget  » Svikt i samhandling mellom sykehus og kommunen. «

 

Bøkebloggen skrev 6 mars innlegget » 90 åring sendt som pakke post»  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *