«Vi blir stadig provosert av nye leserinnlegg der det ukritisk kommer fram påstander som ikke kan stå uimotsagt». lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Finn W. Fjellanger. 


Skisse klippet fra Larvik kommunes hørings side om Grandkvartalet

Svar til byggmester Rolf Henrik Johnsen.

Årsaken til at jeg skrev leserbrevet Tallmagi i ØP den 2.7, var for å bringe på det rene hva tilveksten av nytt næringsareal blir i det foreliggende forslag til utbygging av Grandkvartalet. Når Finn Erik Røed i sitt innlegg i ØP den 20.6 opererer med et areal på 12.000 m2 næringsareal i Grandkvartalet, går det ikke fram om han mener dette er totalt næringsareal inkl. eksisterende næringsareal (gjenstående hotell med hotellrom m.m. som ikke skal rives) i Grandkvartalet. I mitt innlegg den 2.7 forsøkte jeg å analysere meg fram til hva netto tilvekst av nytt næringsareal kan utgjøre, basert på den enkle tegningen som Finn Erik Røed hadde lagt ved sitt innlegg den 20.6. På bakgrunn av denne tegningen anslo jeg at tilveksten på nytt næringsareal i prosjektet (ut over det som vil gjenstå etter rivning av den vestre fløyen) kunne utgjøre så lite som rundt ca. 5.000 m2. En tilvekst på kun ca. 5.000 m2 ? hvis dette er et noenlunde korrekt anslag, er en beskjeden tilvekst av næringsarealer og kan neppe forventes å føre til en radikal økning av veksten i Larvik. Når så også ca. 1.700 m2 av dette arealet utgjøres av kontorer i flg. overnevnte tegning, blir det ikke igjen mer enn anslagsvis ca. 3.300 m2 til forretningsvirksomhet som må sies å være et svært så beskjedens areal.

Nordbyen kjøpesenter har til sammenlikning i overkant av 18.000 m2 med butikklokaler av ymse slag, og «taper terreng» til nærliggende byers kjøpesentra som har økt handelsarealet sitt i de senere år, med handelslekkasje til følge. Jeg er nok dessverre redd for at anslagsvis 3.300 m2 med butikk-/forretningslokaler i Grandkvartalet blir som «dråpen i havet» og ikke vil føre til et etterlengtet oppsving for handelsnæringen i sentrum. Et av de opprinnelige forslagene til utbygging av Grandkvartalet inneholdt et kjøpesenter med til sammen 16.000 m2 med forreretningsarealer. Dette forslaget hadde vært noe helt annet.

I innlegget til Finn Erik Røed fokuseres det nettopp på at prosjektet med sine næringsarealer vil føre til en etterlengtet vekst i Larvik sentrum. Som han sier: «Volumet må være stort nok til å sikre kritisk masse, også i konkurranse med andre byer og handelssentra». Volumet, eller rettere sagt arealet av næringsarealer, er etter min mening alt for lite til å bli en «handelsmotor» i Larvik sentrum. (Jfr. det over). Men vil derimot føre til en enda mer fragmentert butikk-/og handelsstruktur i Larvik sentrum som i utgangspunktet også er definert alt for stort i areal i forhold til byens størrelse, med utstrekning fra like nord for biblioteket og helt ned til Fritzøe Brygge. Siden han og flere er av den oppfatning at Grandkvartalet med sitt innhold av butikker og kontorlokaler m.m. skal være det prosjektet som skal «redde» Larvik sentrum ut av «dødvannet», er det derfor ikke uten interesse å få svar på mine spørsmål i mitt innlegg den 2.7.  I dag står det dessverre alt for mange tomme butikklokaler rundt om i sentrum.

Når det gjelder meg og andre som ikke er – for å si det forsiktig – helt enig i det foreliggende reguleringsforslag for Grandkvartalet, blir vi stadig provosert av nye leserinnlegg der det ukritisk kommer fram påstander som ikke kan stå uimotsagt. Ellers hadde vi vel tatt sommerferie alle mann.

At enkelte synes det blir for mye Grandkvartal i ØP og ikke orker å lese eller sette seg inn i det som skrives, er også ført til torgs i ØP?s leserinnlegg. Det er mange som heller ikke er interessert i fotball. Men da er det bare å la være å lese det som ikke interesserer en. Verre er det ikke.

 

Larvik 5.7.16

Finn W. Fjellanger

 

Les også Egil Lærums Åpne brev til rådmannnen hvor han etterlyser svar.

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han kommenterer tidligere innlegg. 

Les også innlegget fra Finn W Fjellanger som skriver om Alfa Eiendom sine planer i sentrum. 

Les også innleggene fra Bøkebloggen angående pågående saker i Planutvalget. Hvem har sagt hva ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *