Hvorfor skal bare noen få oppleve å dø på Lindrende avdelinger ?


 

Etter at Bøkebloggen de siste månedene har hatt mange innlegg om omsorgen så har det kommet inn mange skremmende historier. Flere av tilbakemeldingene gjelder hvordan pårørende opplever den siste tiden til sine kjære på sykehjemmene i Larvik. 

Larvik har også bygd opp Lindrende avdeling på Byskogen sykehjem i sentrum. Dette er en plass hvor «yngre» mennesker som som dør av kreft får være de siste ukene før de dør. Dette er en plass som vi bare hører positive historier fra. Pasientene får tett oppfølging av både sykepleiere og leger. Og pårørende blir også tatt veldig godt vare på i denne vanskelige tiden. Lindrende avdeling er også en avdeling som er godt utstyrt med alt av hjelpemidler.

Men hvordan opplever de 18600 eldre personer som dør på sykehjem hvert år de siste dagene av et langt liv ? Dette er forøvrig 48 prosent av alle som dør i Norge. Alt for mange av pasientene på norske sykehjem opplever fortsatt uakseptabelt høye smertenivåer og plagsomme symptomer ved livets slutt.
De eldre har ofte flere sykdommer samtidig og tar kanskje ti ulike medisiner. Det krever systematisk observasjon for å avgjøre om en pasient blir gradvis dårligere, og gjenkjenne et diffust symptombilde. Sakte forverring av sykdom kan ofte feilaktig forveksles med generell aldring. 
Vi må kunne spørre om det er for få leger på sykehjem i forhold til hvor komplisert dette egentlig er. Ifølge tall fra SSB så viser dette at Norge har om lag 360 legeårsverk fordelt på landets 900 sykehjem.

Hvorfor skal ikke de gamle som dør på sykehjem oppleve den samme behandling som Lindrende avdeling gir sine pasienter og pårørende ? 

 

Les også artikkelen » Når sykehjemmet svikter » som sto på trykk i Aftenposten for noen dager siden.  

Les også den skremmende historien ,«Min mor opplevde et smertehelvete», om datteren som kjempet for syn dødssyke mor for å få en plass på lindrende avdeling. 

Ta også en titt på Bøkebloggens innlegg » Halvparten av sykehjemspasientene har en smertefull død».

Bøkebloggen skrev 9 mars  innlegget  » Svikt i samhandling mellom sykehus og kommunen. «

Bøkebloggen skrev 6 mars innlegget » 90 åring sendt som pakke post»  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *