Er det tryggere å bli behandlet på Larvik sykehus enn på SIV i Tønsberg. 


 

Sykehuset i Vestfold har så langt i år offentliggjort at det har vært ca 140 uønskede hendelser som har medført til alvorlige skader på pasienter.
Hele listen ble publisert på SIV sin hjemmeside 1 juli 2016 og kan leses på denne linken. 

Daglig skjer det uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten, både på sykehus og i de kommunale tjenestene. Når alvorlige hendelser inntreffer, rammer det både pasienter, pårørende og helsepersonell. Åpenhet om hva som faktisk skjedde, og hvilke vurderinger som ble foretatt er viktig for alle de berørte.

Pasient- og brukerombudet i Vestfold forteller at de  møter mange pasienter og pårørende som ikke har opplevd den nødvendige åpenheten når alvorlige hendelser har skjedd på sykehus og i de kommunale tjenestene. Derfor havner noen av disse sakene hos Pasient- og brukerombudet som må behandle disse  sakene. 

Avdeling ortopedisk seksjon ved Larvik sykehus tar jo i mot pasienter fra hele fylket og muligens også fra andre deler av landet. Avdelingen har fått et godt rykte pga flinke leger/personell og vellykkede operasjoner av hovedsakelig hofter og knær. 
Avdelingen har laget en flott info brosjyre hvor pasientene kan lese før innleggelse til operasjon

Nå viser ikke listen som SIV har publisert om noen av de uønskede 140 hendelsene har skjedd på Larvik Sykehus, men ut fra tekstene på hendelsene så tror vi de fleste har skjedd på SIV i Tønsberg. 

Betyr dette at de små avdelingene som Larvik sykehus  har bedre rutiner og bedre kvalitets systemer enn på SIV ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *