Bøkebloggen tror nå at Byggesaksavdelingen med jurist  Kvisvik i førersetet vil ha slutt på dette. 


Bilde er fra søknad om brygga på Lamøya,  klippet fra Larvik kommunes arkiv

 

Skal også bli spennende  å se hva som skjer med bryggesaken på Lamøya i Viksfjord, som først får avslag om å forlenge brygga si med 15 m, både av byggesak og senere etter at saken ble anket inn for fylkesmannen i Vestfold. Tiltakshaver ga seg heller ikke med avslaget hos Fylkesmannen i Vestfold, men anket avgjørelsen inn for settefylkesmannen i Østfold og fikk også avslag der. Etter det siste og endelige avslaget ga han «faen» og forlenget brygga, men ikke med 15 m som omsøkt, men slo til med hele 23 m’s forlengelse, dvs. ca dobbelt så langt som omsøkt og som han hadde fått avslag på. 

Etter to varslede bøter på først 50.000 dersom brygga ikke ble revet innen en tidsfrist som han ikke overholdt, og så en økning til 75.000,- med ny frist hvis ikke brygga ble revet. Fremdeles står brygga der og tiltakshaver må få saken sin behandlet på nytt etter en ny søknad med et håp om tilgivelse. (For i Larvik kommune har det som kjent vært lettere å få tilgivelse enn tillatelse).

Mye mulig at denne påstanden som sto på trykk i ØP kommentarfelt 25 mai 2016 stemmer ?
«Henning ansatte Arne som i årevis hadde begått ulovlighet mot sin nye arbeidsgiver, fordi Arne var den best kvalifiserte søkeren (kunne vært morsomt å få innsyn i CV’en til de nest beste søkerne…!). Arne fortsatte med med ulovligheten etter ansettelsen. Nå skal Arne søke om å få ulovligheten godkjent. Skal vi tippe at Arne får syndsforlatelse av Henning? Følg med, følg med!»

Det er også merkelig at disse bryggene har blitt bygd ulovlig uten at grunneieren på Lamøya har reagert på dette og varslet Larvik kommune. 

Larvik kommunes foreløpige vurdering er at søknadens primære ønske ikke kan godkjennes. Søkes subsidiære ønske vurderes slik at den kan godkjennes som omsøkt. Saken ble oversendt til Vestfold Fylkeskommune 17 juni for uttalelse i henhold til plan- og bygningsloven § 19-1 siste ledd. 

Bøkebloggen tror ikke Fylkesmannen vil si ja til denne søknaden om tilgivelse. Det er absolutt på tide at denne saken snart blir avsluttet, den har så langt kostet Larvik kommune og Fylkeskommunen flere hundre tusen kroner i lønn til saksbehandlere som har jobbet med saken. 

 

Les også Egil Lærums Åpne brev til rådmannnen hvor han etterlyser svar.

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han kommenterer tidligere innlegg. 

Les også innlegget fra Finn W Fjellanger som skriver om Alfa Eiendom sine planer i sentrum. 

Les også innleggene fra Bøkebloggen angående pågående saker i Planutvalget. Hvem har sagt hva ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *