«Foreslår at rådmann, ordfører, enhetsledere i Omsorgen og medlemmer i Omsorgskomiteen hospiterer hver sin dag på en av avdelingen på sykehjemmene» skriver dagens gjesteblogger Arne Sandnes. 

Bøkebloggen gjør oppmerksom på at dette innlegget sto på trykk i lokalavisen 6 februar 2016 og etter siste ukes kritikk av ledelsen i Helse og Omsorg så er det absolutt på sin plass å påminne politikerene på nytt. 

Les hele innlegget under bildet. 

Eldreomsorgen i Larvik Kommune nok en gang..

Kjære rådmann, ordfører, medlemmer i Omsorgskomiteen, enhetsledere i Omsorgen og kommunens politikere !

Jeg hadde et innlegg om eldreomsorgen i april 2013, men etter å ha lest dagens artikkel om Omorganiseringen som har gitt store utfordringer så prøver jeg meg igjen. 

Min mor fyller 94 år til sommeren og har siden 2009 vært pleietrengende og vært avhengig av hjelp fra Omsorgstjenesten. De fem første årene fikk hun hjelp fra hjemmesykepleien i Tjølling og de to siste årene har hun vært pleie pasient på Tjølling Sykehjem. 

Etter siste omorganisering har det kommet inn nye avdelingsledere som prøver å få mer effektive rutiner på avdelingene. En positive ting vi har opplevd er at avdelingsleder innkaller til pårørende møte et par ganger i året. Her er både pleiere og sykehjemmets lege til stede. 

Men vi ser jo at pasientene på sykehjemmene bare blir mer og mer pleiende før de får innvilget fast plass. Dette fører til at sykehjemmene blir en siste oppbevaringsplass for våre kjære som har levd et langt liv. Pasientene krever hjelp til det meste og mange av dem trenger to pleiere ved stell og dobesøk.  

Ved siste besøk hos min mor fikk jeg informasjon om at avdelingens samarbeid med hjemmesykepleien ville opphøre i nærmeste fremtid. Dette ville medføre at avdelingen på sykehjemmet ikke fikk noe nabohjelp fra dem i hektiske perioder, feks ved måltidene og morgen stellet.  

Som pårørende er jeg bekymret for hvordan dette vil utvikle seg hvis ikke det ansettes erstatningshjelp når disse pleierne forsvinner. 

Er du Karen Kaasa , kommunalsjef for Helse og Omsorg like bekymret som meg ?

Foreslår at rådmann, ordfører, enhetsledere i Omsorgen og medlemmer i Omsorgskomiteen hospiterer hver sin dag på en av avdelingen på sykehjemmene og blir med hjemmesykepleien på nattskiftet. 

Hvis lokalavisen ØP blir med på noen av disse hospiteringer så kan jo hver enkelt fortelle Larvik sine innbygger om de er fornøyd med tilstandene. 

Til slutt hadde det vært av stor interesse å høre status fra utvalget som ordfører Høiseth er leder av. Høiseth tok imot Arne Bredveis utfordring på direkten på det store folkemøtet på Bøkeskogen eldresenter i høst  om å danne et eget utvalg for å utrede hva som skal til for å gi kommunens eldre det tilbudet de fortjener.

Larvik 6 februar 2016
Arne Sandnes

 

Les også leser brevet «Takk for sist, Karen Kaasa.»

Les også artikkelen » Når sykehjemmet svikter « som sto på trykk i Aftenposten for noen dager siden.  

Les også den skremmende historien ,«Min mor opplevde et smertehelvete», om datteren som kjempet for syn dødssyke mor for å få en plass på lindrende avdeling. 

Ta også en titt på Bøkebloggens innlegg » Halvparten av sykehjemspasientene har en smertefull død».

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *