«Hvordan kan du be om tillit til saksbehandlerne når vi vet at viktige dokumenter bevisst er holdt tilbake?», lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Mai H. Grunden

 Les hele innlegget til Mai H. Grunden under bildet. 


Foto: Larvik Arbeiderparti

Spørsmål til ordføreren.

Jeg leser med interesse innspillet ditt i ØP hvor du maner til gjenoppretting av tillit mellom kommunen, politikerne og byens innbyggere.

Det kommer sikkert ikke som en overraskelse at spørsmålene til deg gjelder Grandkvartalet.

Du ønsker at innbyggerne skal gjenvinne tillit til saksbehandlerne/kommunen i denne betente saken og sier samtidig at du vil gjøre alt du kan for å få til et bortimot enstemmig vedtak om Grandkvartalet til høsten.

Hvordan kan du håpe på å oppnå tillit i befolkningen hvis dere lar utbyggere vinne frem ved å forlange/true til seg høyder som vil rage 117% over reguleringsplanens høydeanvisninger for byen? Reglene gjelder også i transformasjonsområder.

Hvordan skal vi som innbyggere kunne stole på kommunens saksbehandlere når de den ene måneden legger frem en ny reguleringsplan, en plan som skal gi forutsigbarhet ? og den neste sender GK-prosjektet til høring?

Du skriver « – at du ikke ser bort fra at AP kan komme til å være fleksible med hensyn til de klart definerte makshøydene som partiet i utgangspunktet har satt på storprosjektet.»

Byens befolkning vet at utbyggerne har erklært at hvis ikke de får bygge med fulle høyder, så blir det ingen bygging. Heri ligger trusselen.

Kan du definere hva du legger i begrepet «fleksible» ordfører?

Du sier at du har «sett igjennom høringsuttalelsene ? og at det er ingen tvil om at kvartalet er ønsket». Du nevner ikke at samtlige vel-foreninger i byen har forkastet prosjektet som det fremstår. Hvorfor?

Nå har det kommet frem «med brask og bram» at utbyggerne ikke ønsket å legge ut 7 av 10 korrekte illustrasjoner til høringsdokumentene.

Hvordan kan du be om tillit til saksbehandlerne når vi vet at viktige dokumenter bevisst er holdt tilbake? Det er en grunn til at utbyggerne ikke ønsker at vi skal se disse illustrasjonene som bl.a er fra Grandplassen og passasjer. Har det slått deg at folk kan ha avventet en juridisk riktig høringsprosess før de eventuelt ville komme med uttalelser?

Jeg håper du finner tid til å svare på disse spørsmålene Rune Høiseth. Grandkvartalet er en perle av en eiendom. Skal den fortettes med historieløse betongbygg, en liten «drabantby», regulert som privat eiendom, ragende 117% over reguleringsplanen og blottet for lys, luft og sjarme, så bør i det minste alle kort komme på bordet. Det fortjener innbyggerne og ikke minst alle de utbyggerne omkring i byen som bestreber seg på å følge reglene og ta hensyn til omkringliggende bebyggelse/naboer. Det er mange av dem.

Mai Helene Grunden

 

Les også også tidligere gjesteinnlegg fra Kjersti Stub Grøn » JA?! Til hva da egentlig ?» 

 

Les også gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. » Bygge. Plansaker med forviklinger. » 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *