Kjell Ronald Hansen spurte om dette i et leserbrev i januar i år. 


Kvartal 9 til venstre og prosjekt Gamle Brannstasjonen til høyre

Den uthevede teksten under er klippet ut fra Kjell Ronald Hansen sitt leserbrev i januar i år. 
«Denne «boksen» bryter fullstendig med skyline i området. Tidligere kunne mange innbyggere nord for kvartal 9 se en sammenhengende horisontlinje ute i Oslofjorden. Nå er denne horisontlinjen brutt for bestandig, bare fordi noen ganske få skal ha 360 graders panoramautsikt på toppen. -Boksen- står der som en torn i øyet sett fra Bøkeskogen Eldresenter, fra Diriks vei, fra Nanset, ja, nær sagt hvor enn du befinner deg nord for kvartalet. Hva blir det neste? Jeg ser ikke bort fra at resten av bygget mot Olavsgt. er beregnet og teknisk konstruert for den samme høyden, dvs. 21 meter.
Det hevdes at det er så vanskelig å prosjektere og bygge i bakkebyen Larvik. Egentlig er det tvert imot. Med Larviks naturlige amfi har vi en enestående mulighet til å utvikle byen. Men det må gjøres med en moderat og samordnet utbygging i høyden slik at det kan bli til det beste for de fleste. Slik det danske firmaet Gehl Architects og tidligere saksbehandler i Larvik kommune sivilarkitekt Arne Sigmund Tveten også har gitt uttrykk for.»

Bøkebloggen har fått tilsendt to bilder av prosjekt Gamle Brannstasjon. Her får vel egentlig Kjell Ronald Hansen svar på sitt spørsmål. Dette ble det neste prosjektet i Larvik sentrum som ble en etasje for høyt i forhold til byplaner og reguleringsplaner. 
Bøkebloggen har fått mange henvendelser fra folk som bor i Bøkelia, øvre deler av Kongegata/ Fjellgata og området sør for Torget. Mange mister nå utsikten og de er skremt over hvor høyt det nye bygget har blitt. 

Vi lurer også på hvordan Larvik kommune og Vestfold Fylkeskommune kan ha godkjent den en slik utnyttelse av tomten. Er det ikke også krav til bredde på en enveiskjørt gate og bredde på fortau på begge sider i en slik trafikkert gate som Brannvakstgata ?
Og hvordan kan Larvik kommune godkjenne inn/utkjøring i prosjektets parkeringskjeller fra Bredochsgate som er en av Larviks bratteste gater ? Mye mulig det er gitt lovnader om varmekabler her for å løse problemene på vinteren. 

Bøkebloggen synes det er flott at det kommer et nytt bygg her. Men det vi misliker er at de samme utbyggerne som har bygd Kvartal 9 nok en gang får «trumfet /truet» gjennom sine prosjekter i planavdelingen i Larvik kommune. Samme metoden ble brukt ved at utbyggere først søker i henhold til byplan og reguleringsplaner. Når dette er godkjent så begynner tette dialoger med saksbehandlere i kommunen og så plutselig er det godkjent en etasje til. 

Vi mener det blir helt feil at utbyggere som kun er ute etter mest mulig fortjeneste får godkjent dette gang etter gang. Selvfølgelig flott for de som kjøper disse toppleilighetene og får Larviks flotteste utsikt. Men hva med de mange hundre beboerene i sentrum som mister både utsikt og sol ? 

Håper nå at administrasjonen og politikerne i Larvik heretter behandler den lille mannen i gaten på samme måte som utbyggerne i Larvik, dvs alle må forholde seg til byplaner og eksisterende reguleringsplaner. 

 

Les også Egil Lærums Åpne brev til rådmannnen hvor han etterlyser svar.

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han kommenterer tidligere innlegg. 

Les også innlegget fra Finn W Fjellanger som skriver om Alfa Eiendom sine planer i sentrum. 

Les også innleggene fra Bøkebloggen angående pågående saker i Planutvalget. Hvem har sagt hva ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *